מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
09/02/2009
|
בוקר

מגרש הרוסים

 

השופט: בן ציון שפר

החוקר המשטרתי:  יצחק (איציק) יעקובוף
 

היום דנו ב 4 תיקים.

צפינו בדיונים בשלושה מהם.
 

העצור הראשון מנוע ממפגש עם עורך דין.

מייצג אותו עורך דין שקיראת.

העצור  הוא  סטודנט כבן 20 -  עצור מה-3.2 . החוקר מבקש הארכה של 8 ימים.

העצור מכחיש את ההאשמות נגדו :חברות בארגון עוין.

כל החומר בתיק חסוי.

יש הסכמה בין החוקר המשטרתי לבין עורך דינו על הארכת המעצר.

השופט מסכים להארכה המבוקשת.


רמזי עאשור - ת.ז.
85197104

זו הפעם השלישית שאנו פוגשות את העצור בדיון על הארכת מעצרו. בישיבה שהתקיימה ב 2.2.09 

נתן השופט לחוקרים ארכה של שבוע  כדי לסיים את החקירה.

היום  החוקר מבקש הארכת מעצר רביעית של 8 ימים לשם המשך החקירה.

השופט מעיין בדוח הסודי אשר בו מפורטות ההאשמות - שהחוקר מגדיר כחמורות.

עורך דינו של עאשור, מאמון חשים, מציג לחוקר שאלות הבהרה:
 

מתי נחקר העצור בפעם האחרונה?

החוקר עונה: זה כתוב בדוח הסודי; לא תמיד החקירה מתנהלת פרונטאלית.

עו"ד חשים מתעקש וטוען: זו התשובה שלכם כאשר אין התקדמות.

החוקר: לחשוד מיוחסים חשדות חמורים.

חשים: אז למה נלקחה ממנו אימרה משטרתית אחת בלבד? האם זה נכון שהעצור לא נחקר במשך 40 יום?

החוקר: עשינו הרבה במשך הזמן הזה.

חשים: האם אתה מסכים איתי שהחשוד נעצר בגין חשד של זריקת אבנים לעבר חיילים, ואילו החשוד כופר באשמה זו? האם הודעת החיילים נמצאת בתיק?

חוקר: יש פירוט בתיק.


החוקר ממשיך וטוען שהחשוד מואשם גם בחברות בחמאס.

החשוד מתאר בפני השופט את  האירוע שבגינו הוא נאשם. הוא מכחיש כל קשר עם חמאס.

עו"ד חשים שואל מתי תסתיים חקירתו של החשוד.

החוקר חוזר ומבקש כי המעצר יוארך  ב-8 ימים, וכי הצעדים הבאים יישקלו בהתאם להתפתחויות.

עו"ד חשים מסכם: לנוכח כל מה שהחוקר אומר, אני מבקש לשחרר את עאשור בתנאים שיתאימו

לבית המשפט.

החלטת השופט:

השופט מתאר את האירוע שבו נעצר החשוד, וכן את הליך החקירה ואומר: עברתי על כל הזכ"דים (זכרון דברים) מהראשון ועד האחרון, וכן על כל דוחות המידע המוגשים לעיון השופט, אשר מצוים בתיק:

החשוד לא נחקר כלל על עבירה זו -  למעט אזכור אחד, אף הוא בחצי פה, שלפיו הוא זוהה לכאורה, במסדר כלשהו על ידי אחד החיילים ששהו במקום במשך כל התקופה.

גם לגבי העבירות האחרות המיוחסות לו לא נמצאה שום תשתית ראייתית.

השופט מחליט כי בשלב זה אין מקום להאריך את מעצרו של החשוד ודוחה את בקשת המשטרה (כלומר, מבקש לשחרר את העצור).

החוקר המשטרתי נשאר פה פעור, וכמעט לא מאמין למשמע אוזניו. (גם אנחנו חשבנו שלא הבנו נכון).

החוקר מבקש לעכב את ההחלטה למשך של 72 שעות, כדי שתהיה לו אפשרות לערער עליה.

השופט מסכים לעכב את השחרור למשך 72 שעות (כלומר, עד ליום ה', 12.2.09).

                                                --------------------

 

הערער בעניינו של רמזי עאשור אכן התקיים ב 12.2.09 , בביהמ"ש הצבאי בעופר.

הערער נדחה, והאיש שוחרר, בהתאם להחלטתו של השופט שפר.