ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
17/01/2011
|
בוקר

מגרש הרוסים 

השופט: רס"ן מנחם ליברמן

חוקר המשטרה: משה לוי

הסנגורים: מאמון חשים, פיראס סבאח, פהמי שקיראת, עמאר יאסין 

לדיון 7 תיקים.

מוצעב עווד צאלח עביד -  ת"ז  918789702

פיראס סבאח.הסנגור:

נעצר ב- 12.1.11. המשטרה מבקשת 12 ימי הארכת מעצר נוספים לצורכי חקירה.

החשדות נגד העצור הם חברות ופעילות בארגון עוין .

השאלות של הסנגור קצרות, ותשובות חוקר המשטרה קצרות עוד יותר.

השאלה הראשונה: האם החשדות קשורים לעבודתו? העצור מייצג את "סלקום" בשטחים, ונראה שהוא נחקר בעיקר על העברת כספים לעזה (אף על פי שהדבר לא מופיע כאישום מפורש).

התשובה: בדוח החסוי.

למדנו גם שהחשדות קשורים לתקופה האחרונה, וכן שהם בתחום של פעילות צבאית.

סיכומו של הסנגור: החשוד נחשד בהעברת כספים ומתן שירות. החשוד עומד וטוען: כל מה שעשה היה במסגרת חוקית. הוא עוסק בטלפונים סלולריים, ובמסגרת זו היו עניינים כספיים שקשורים גם בעזה.

העצור ביקש לומר שאין לו עבר ביטחוני או פלילי. כשלקוח מביא לו כסף, הוא לא שואל מאין הוא מביא את הכסף.

הוא מוסיף שהוא סטודנט.

החלטת השופט: נגד החשוד יש חשדות כבדים. מתוך התיק אני לומד שיש מקום להארכה של 12 יום לצורך המשך החקירה.

(ב 28.6.10  דיווחנו על מקרה דומה מאוד )

חסן אמין חסין קלאלוה -  ת"ז 939079554

הסנגור: פהמי שקיראת.

נעצר ב 25.12.10. המשטרה מבקשת 18 ימים נוספים.

האישומים: חברות ופעילות, החזקת אמל"ח, חיזוק ידיים.

 

שקיראת שואל:  האם נכון שהחשוד קשר את עצמו לשיעורים שהוא נותן במסגד? האם הוא קשר את עצמו לאמל"ח?

התשובה: בדוח החסוי.

הסנגור מציין שהחשוד טוען כי נחקר מעט מאוד במשך השבוע האחרון של מעצרו ושואל אם זה נכון.? החוקר מפנה לדוח הסודי, אך השופט ליברמן מוסיף שהחשוד אמנם נחקר שלוש פעמים, אך זאת במשך זמן קצר מאוד.

סיכומים: השופט קובע שאין הסברים המניחים את הדעת לעובדה שהחשוד הוחזק במשך ההארכה האחרונה בלי שינצלו את הזמן לחקירה. לפיכך, ובהתחשב בתקופת המעצר הארוכה, לא נראה לו מוצדק להיעתר לבקשת המשטרה. אך יש עדיין בסיס לחקירה.

קובע 8 ימים.

 

להפתעתנו ראינו שוב את עבדאללה השאם עבדאללה ג'בארה - ת"ז 936110626.

שוב אנחנו רואות את הנער שאינו מפוחד ועומד זקוף. אנחנו מחפשות את עורך דינו,

נאג'י עמאר, ושוב לא רואות אותו, וגם לא את המשפחה.

שוב המשטרה מבקשת 8 ימי חקירה נוספים בהסכמת הסנגור .

החלטת השופט: החוקר מבקש עוד 8 ימים. הנער נעצר ב 6.12.10. הוא היה מעורב באירוע חמור, שבו ישראלי נפצעו קשה. (האישום המופיע בהארכה הראשונה הוא: "השתתף בהפרות סדר".) השופט אומר גם שהועברה אליו הסכמה חתומה על ידי כל הצדדים להארכה של 8 ימים.

למרות ההסכמה הוא חושב שתקופת המעצר כבר חרגה מהתחום הסביר, בהתחשב בגילו של הנחקר ובחשדות נגדו. אף על פי שהוא לא נוטה להפר הסכמות, הפעם יחרוג ממנהגו.

במקום 8 ימים הוא גוזר 7 ימים,   ובעצם מחליט להעביר את התיק לתביעה. יהיה מעניין מאוד לעקוב אחרי הייצוג של הנער עבדאללה ג'בארה.

ראו דוחות קודמים בעניינו של הנער:

       10.1.11   /   3.1.11   /   27.12.10

                                                 

לואאי פהמי מאג'יד נצר אלדין -  ת"ז043135623

הסנגור :עו"ד עמאר יאסין.

נוכחים אשתו ואחיו של העצור. אשתו בהיריון מתקדם.

הסנגור הגיש ערעור על מספר ימי החקירה הנוספים שהמשטרה מבקשת. הוא מבקש העברת התיק לתביעה בתוך 24 שעות. הניסיון להגיע להסכמה נכשל. החוקר מציע (לדבריו הצעה מעולה): עוד 7 ימים. הסנגור לא מסכים. הוא טוען בסיכומו, שאף כי הערעור שלו נדחה, בית המשפט לערעורים הציע שלנוכח השלב המתקדם של החקירה, ייעשו הפעולות עוד במהלך ימי המעצר. בבית משפט לערעורים הדגישו שאין לראות בשיקולים של גורמי חקירה פנימיים (סידור עבודה או לחץ בעבודה) שיקולים שיש להביא בחשבון כדי להצדיק את המשך מעצרו.

החלטת השופט: הוא מסכים עם דברי הסנגור ובית משפט לערעורים ונותן  למשטרה 30 שעות להעברת התיק לתביעה. הוא ומבקש לרשום שהשעה 12 בצהריים.

ראו דו"ח קודם בעניינו:

 10.1.11