עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 6.2.12, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
לאה ר. אנה נ.ש.
06/02/2012
|
בוקר

 

06.10  מחסום עאנין

קור מצמית החושך  מואר באמצעות זוג פנסים קדמיים  של האמר. אנשים עוברים, לאחר בדיקת מסמכים, כמו בסרט נע. אחדים  מוחזרים אחר שהאישור שלהם נמצא לא תקף .במרכז המחסום על עמדה מוגבהת  חייל הצופה סביבותיו  בנשק שלוף. לידו  עומדים שני צעירים קפואים מקור וממתינים.  לא ברור למה

עד 06.30 עברו כ- 20 איש וכן מספר טרקטורים. מספרהמנוּעים  על יד החייל מגיע לששה, הילדים הבדואים עולים מן הואדי  מתיישבים ומחליפים את המגפיים בנעלים אחרות. מספר דקות ויוסוף מגיע ואוסף אותם לבית הספר.

לקראת סגירת המחסום חייל  קורא לששת הפלסטינים והם מתייצבים  לפניו. הוא מחזיק בידו את ששת תעודות הזהות  שלהם. קורא להם אחד אחד מוסר את התעודה לבעליה ומשלח  אותו לביתו בעאנין. צעיר אחד מנסה להתווכח עם החייל  אך זה משלחו מעליו  בברכת "עוף מפה" עליה הוא  חוזר ככל שהצעיר מנסה לדבר ולהסביר. כל הסצינה מקרינה מיאוס של התנשאות  ומניפולציה בזכות כוח הכוח והשררה .

חייל אחר שפנינו אליו בעניין ששת המעוכבים אמר שניסו לברראת ענינם מול החמ"ל.

06.40 עזבנו

07.00 מחסום טורה 

כ-20 איש עומדים ליד הקרוסלה בצד הגדה , המעבר איטי,אףשמשתמשים במחשב, אך לא נצפו קשיים במעבר.

יוסוף מגיע ברכו אך ללא הילדים , הוא עובר בידוק אישי ובידוק הרכב ויוצא לגדה, מספרדקולאחר מכן עולים תלמידי בית הספר הקטנטנים הריצה במעלה המחסום הבוגרים אוחזים בידי אחיהם הקטנים . אנחנו בדרך למחסום הבא

07.30 מחסום ברטעה החדש 

בכניסה למחסום אנו מעוכבות עד שהאחראי מגיע ומוסר לנו שצוות ה"מעברים" מאוכזב מאתנו הוא חוזר על הטענה ששמענו בדוח אחר, על-כך שחברות הקליטו אותם . אנחנו מתנדבות להיבדק בטרמינל  כמו הפלסטיניםבלי לברר על מה מתבססת הטענה הזאת

המעבר בשרוול מהיר ושגרתי, רבים חוזרים ממשמרת לילה. מכוניות של בעלים ערבים ישראלים רבים ממתינות לבידוק  ,אנשים מחוץ לרכב. משאיות עמוסות ירקות וכבשים פועות ממתינות בצד הדרך .

08.00עוזבות