אשקלון - מנועים (ממפגש עם עו"ד), פיגועים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ניבה שגב, יעל אגמון (מדווחת)
05/05/2008
|

בזמן המתנתנו מחוץ לכותלי כלא אשקלון המתינו איתנו, עו"ד ומתלמד ממשרדו של אביגדור פלדמן.

הם מיצגים את מחמוד דאמרה ראש כוח 17 בגדה המערבית שעצור כבר משנת 2006.


בכניסה לאולם פגשנו את פהמי עועוי (AWAWI), לנו הוא חדש, בידו החזיק את רשימת כל העצירים, ובראש הטופס מצוין שמו של השופט. היות והיינו לבד העתקנו חלק מהשמות.

השופט הוא נפתול שמולביץ


העצירים הלא מנועים באותו היום הם:


פואד חסן מחמוד נואגה ת.ז. 915126874

מועתז סלימן מחמד קאוסמה ת.ז. 850250036

שאדי מחמד מחמד ברוויש.


קאוסמה
היה הראשון שהובא, הוא עצור מ 4.2.08 - בקשר לפיגוע בדימונה באותו תאריך.

בפיגוע בדימונה התפוצצו שני מפגעים והרגו 2 אנשים........ ביחידתנו מתנהלת חקירה ונעצרו חשודים באירוע. זו הארכת מעצר שלישית. מבקשים להאריך ב15 יום, ומגישים בזאת דו"ח חסוי ובו מפורטות הפעולות שיש לעשות.

עו"ד עועוי שואל שאלות, לכל השאלות התשובה היא "נמצא בדו"ח החסוי".

עו"ד עועוי: מה החשדות נגדו? האם הוא מכחיש?

חוקר המשטרה: חברות ופעילות בארגון עוין, חיזוק ידיים, קשירת קשר לביצוע עבירה, סיוע ותכנון וביצוע עבירה.

עו"ד עועוי: הוא מסר גרסה, ומכחיש את המיוחס לו. מה שיש לכם הוא מה שהנהג אמר. אני חושב שהוא היה לידו, הוא או אחיו. אני מבקש שישחררו אותו לביתו היום.

השופט: עיינתי בהודאת החשוד מיום 28.4.08 . משני המסמכים עולה קשר בין האירוע הקשה והחשוד.

באשר לאופי פעילותו והיקפה נותרו שאלות אשר התבררו כדבעי . התרשמתי מדברי בא כוחו של החשוד שמרשו אינו משתפו כראוי במעשיו, ויתכן שהגנתו תיפגע מכך. לכן חשובה הביקורת השיפוטית בתיק.

החשוד כבר הובא להארכה ב 7.4.08 , ואני מצטרף לדברי השופט דאז באשר למעשים המיוחסים לחשוד והצורך להיאתר לבקשת הארכה. בדו"ח הסודי תוכנית חקירה מפורטת ..... לא נעלמו מעיני הזכ"דים (זיכרון דברים) והממצאים המפורטים בדו"ח. לאור זאת אני מורה על הארכה כמבוקש.עד 19.5.08.


הבא בתור מנוע (ממפגש עם עו"ד), ואנו מחכות בחוץ. מביאים עציר שנראה צעיר מאוד, עליז ושמח על באמת, מפזם לעצמו, מרים את הרטייה וקורץ לנו, עדיין בבגדים אזרחיים. הוא בן 21 מחברון. החוקר

משה לוי מבקש מהעו"ד שידאג לו לבגדים.


לדיון של העציר השני הוכנסנו רק לאחר כמה דקות, אחרי שהתברר שאיננו מנוע, ולכן איננו יודעות את שמו. יש שינוי משמעותי: דוכן העמידה של העצירים נעלם, והם רשאים לשבת. מאידך את הכסא השני שלנו לקח החוקר משה לוי , כיוון שלדעתו חשוב יותר שהשומר מיחידת שמשון יישב, ולא אנחנו, וזאת למרות שלידו היה עוד כיסא פנוי.

ביקשו 8 ימים. באמצע חל יום העצמאות, ואין דיונים, התיק איננו מוכן להעברה.

השופט: ב 17.4.08 בהודעה זו קשר הנאשם את עצמו לחלק מהעברות המיוחסות לו.

קראתי את הפרוטוקול מה 22.4.08 . בדיון זה החשוד יוצג על ידי עו"ד חטאב, והיה עדין מנוע מפגש.

מדו"ח המידע מאתמול עולה כי עדיין יש פעולות מפורטות שיש לבצען. עולה שאלה של תקופת מעצר ראויה. כבר נפסק שיש להתחשב בימי חג ומועד?

הפעולות החקרתיות המפורטות בסעיף 3. ו4 אינן יכולות להתבצע תוך יום יומיים, כיוון שהן תלויות אחת בשנייה ואינן יכולות להתבצע במקביל. סיכומו של דבר, נכון לתת תקופה מינימלית, וזו התקופה המבוקשת על ידי בא כוח המשטרה.

בא כוחו המלומד של החשוד טען.... שיש להגיש כתב אישום. ואולם למרות ההודאה נותרו פעולות חקירה שעל המשטרה לבצע.

הוחלט על הארכה של 8 ימים.