ריחן, שקד, יום ג' 10.4.12, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
לילה ש' וחנה ה'
10/04/2012
|
בוקר

7.30 – 6.00

 

מחסום ריחן – 6.00 – שגרה שקטה שורה במקום. זרם של עובדים מרוצים עולה בשרוול ונבלע במכוניות הממתינות.

 

מחסום שקד – 7.00 – המחסום עומד כנראה לפני שיפוצים, גדר הבטונדות המובילה לחדר הבידוק הופלה, צינורות וערמות עפר נערמו בשטח.

המחסום נפתח לתנועה ב-7.05. מצד הגדה נכנסו מיד כ-30 אנשים שהצטופפו ליד הקרוסלה במהומה גדולה, כנראה יש ויכוחים על התור. רק 2 מורים וזקן עם חמור עוברים בינתיים מן הגדה למרחב התפר.

7.10 – ילדי בית הספר הקטנים נכנסים ממרחב התפר ועוברים מיד ללא בדיקה. 5 מכוניות עם נוסעים  עוברים במהירות דרך חדר הבידוק, ממרחב התפר לגדה. מכונית אחת מגיעה מן הגדה .

 7.15 – ליד הקרוסלה נרגעות הרוחות ואנשים מן הגדה מתחילים להגיע למרחב התפר. עזבנו מוקדם כדי לקחת את עלי לרמב"ם