ריחן, יום ג' 17.4.12, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
יוכבד ג' וחנה ה'
17/04/2012
|
אחה"צ

17.00 – 15.30

מחסום ריחן– 15.30 – הבאנו את עלי מבית חולים רמב"ם.
אנשים רבים עולים בשרוול מן הטרמינל אל מרחב התפרinfo-icon. הנשים נושאות אוכל. מסתבר שעוברים להלוויה בברטעה. המעבר בטרמינל אטי ועם חלק מן העוברים יש בעיות הגורמות לעיכובים ולמעוכבים. רק אשנב אחד פועל בטרמינל ובמשך כל הזמן הזה מעכבים את מעברם של הפועלים החוזרים מן העבודה לכפרי הגדה, כ-50 איש מצטופפים ליד הקרוסלה בחום ובשמש.

15.55 – נפתח עוד אשנב בטרמינל והפועלים מתחילים להיכנס.

16.10 – כל היוצאים להלוויה עברו כבר והאשנב השני נסגר. הפועלים עוברים בקצב טוב, אבל כל פעם שמישהו עובר בכיוון ההפוך מעבר הפועלים לגדה נפסק לכמה דקות.

16.30 – שוב פעם נפתח אשנב שני והפועלים המגיעים עכשיו נכנסים ויוצאים מייד מן המחסום.