מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
14/07/2008
|
בוקר

שופט: גל רוזנצווייג

חוקר: יצחק יעקובוב (איציק)   

סנגורים: מאמון חשים ושקיראת פהמי

שני מתרגמים.


היום הובאו לדיון 9 תיקים, מתוכם 5 של עצורים המנועים מלפגוש עורך דין.

בחדר שבו מתקיימות הארכות המעצר אין אוויר לנשימה, המזגן לא פועל, וקשה לשהות בו פרק זמן ממושך.

העצור הראשון הוכנס לחדר ונראה מבוהל לחלוטין.

השופט שאל אותו אם הוא יודע במה הוא חשוד.

העצור ענה: "במה שכתוב", והצביע לכיוון התיק. בניגוד לפעמים אחרות, היה היום תרגום כלשהו.


השופט רוזנצוויג שאל את החוקר המשטרתי שאלות להבהרה. נראה ששאלות אלה הלחיצו את החוקר במידה מסוימת, כי בדרך כלל השופטים מקבלים את  דברי החוקרים כמעט מייד.

השופט סיכם משפט זה וקבע 9 ימי מעצר נוספים עד להעברת התיק למשפט.

הוא שאל את העצור אם הוא מבין ומסכים.

הסיכום תורגם לעצור. הוא הסכים (לא מפתיע!) והוצא מהחדר.


החוקר המשטרתי ניגש אלינו ודרש מאתנו שבדיון הבא לא נרשום, כי "הרשימות שלנו עוברות לאינטרנט  ולכל העולם, וזה לא טוב".

אמרנו שאנו מוחות על שלא מרשים לנו לכתוב; החומר כולו  חסוי - טענו - האם לא די בכך? הוא לא קיבל את טענותינו. שאלנו אם האיסור מצדו אינו טעון אישור של השופט.

החוקר ענה שהוא מחליט ואינו צריך אישור של שופט.

הפסקנו לרשום כשהיה מדובר במנועי עורך דין.


העצור השלישי לא היה מנוע עורך דין.

השופט עיין בתיק במשך זמן מה, וביקש הסברים מהחוקר איציק. איציק נאלץ לענות. הרושם היה שאינו רגיל לשאלות כאלה.

בחקירתו של עצור זה הציג הסנגור מאמון חשים שאלות רבות לחוקר. התשובות היו ברובן:

"החומר חסוי".

איציק ביקש את עזרתו של השופט, כדי לצמצם את מספר השאלות של הסנגור, שלדעתו הן רבות מדי, ומאריכות ללא צורך את הדיון, אך השופט לא התערב.

איציק היה חסר מנוחה -  כנראה משום שנוכח כי, שלא כרגיל, אינו הספיק לחסל את כל התיקים שנקבעו להיום.