עופר - הארכת מעצר, גזר דין

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חוה הלוי ואביטל טוך (מדווחת)
07/08/2008
|
אחה"צ

אולם מס. 5 , הארכות מעצר

השופט: שמעון לייבו
התובעת:  ניקול פס ? ( מבוסס על ניחוש כי הוקלד עם טעות ע"י בית המשפט)


פרטי הדיונים: השמות נמסרו לנו ממסמכי ההגנה , כי מחוץ לאולם לא היו רשימות .
לדברי המתורגמנים הייתה רשימה בבוקר , אך  לא טרחו לשלוף רשימה נוספת.
המזגן לא עבד רוב הזמן , אך גם בלעדיו הרעש בלתי נסבל . כולם מדברים במקביל,

התובעת ממלמלת לכיוון השופט ורק כשהוא חוזר על דבריה לכיוון הקלדנית ניתן להבין למה התכוונה.
לנוכח התנאים לא הצלחנו לקשור שם למספר התיק ואיני בטוחה אם  פרטי
התיקים שהוקראו תואמים לדיונים עצמם .

1.תיק מס. 3877/08
הדיון הקצר התמקד בבעיית צילומו של התיק .אמנם הסנגורים רשאים לצלם את החומר שבתיק ,

אך הם לא קבלו את התיק , ולכן לא יכלו לצלם בפועל את החומר. משקבלו את התיק ,

לא  נותר  זמן לצילומים , שלא לדבר על העיון בחומר , ולכן הם מבקשים דחייה של כמה ימים

לשם צילום ולימוד חומר החקירה
.
התובעת מתנגדת  -  זו כבר  הדחייה השנייה של הדיון , אך השופט נענה לסנגורים ומאשר

לפנים משורת הדין דחיית הדיון ל -5 ימים .

2.תיק מס. 2637/08 , מוסא מליחאת
הסנגורית: עו"ד עביר מראר

בעניינו של מוסא מליחאת מתעורר ויכוח קצר בדבר הגשתו ותקפות הגשתו של כתב אישום.
מתברר שכתב האישום הוגש כבר ואפילו התקיים דיון , אך התביעה בקשה ב"מהלך יוצא דופן" ,

לדברי השופט , השלמה של החקירה.
וכך פועלת המערכת האוטומטית בכל עוזה:
התביעה והמשטרה מבקשים הארכת מעצר לשם " השלמת החקירה" .
הסנגוריה טוענת שלאחר שהמעצר הוארך לא נחקר העצור, ואין כל צורך להמשיך ולהחזיקו .

אם ירצו לחקרו אפשר לזמנו מביתו בכל עת . הרי לשם כך מופקדת הערבות , והחיוב להתייצב במשטרה ושאר אמצעים ...
התובעים חוזרים תמיד על אותם משפטים , החוקרים דורשים תמיד אותן
דרישות , החקירות לא הושלמו ולא יושלמו לעולם .
 אך השופטים מגיבים לעתים באופן שונה.
לדברי השופט הוא עיין בחומר החקירה , קיימת תשתית ראייתית לחשדות ולא
לחינם הוגש כתב האישום , אך הוא אינו סבור שהחשוד יכול לשמש כלי משחק
בידי התביעה בכל מצב.
לא נעשה דבר להשלמת החקירה וניתן לזמן את החשוד ולכן הורה על שחרורו
הזמני בהפקדה של 5000 ₪ , ערבות צד ג' ותנאים נוספים במקרה של אי
התייצבות.
התובעת מערערת על ההחלטה בשם סמכות העיכוב של 48 שעות, אך לדברי השופט מקרה זה יוצא דופן בכך שהחשוד אינו עצור פורמאלית כי כתב האישום שבגינו נעצר ,  נמחק ולכן השחרור מיידי.

3.תיק מס. 2835/08 - אודה עבד אל עזיז דאוד וסאלב
שניהם  צעירים , סאלב נראה צעיר מאד - שניהם גרים במובלעת של ביר נבאללה ,

שכותרה כולה  בחומות וגדרות עם אפשרויות יציאה  אך ורק דרך מחסומים .
הסברים על המובלעת ניתן למצוא במאמרו של מירון רפופורט ב"הארץ" מיום 21.7.07.
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/816291.html
שניהם הואשמו בהפרת " הוראות סגירת שטח "  באמצעות יציאה דרך פרצה בגדר ההפרדה,

 והמשמעות היא " חבלה במתקן צה"ל " .
סאלב בן ה- 20  הואשם בניסיון בלבד , אך תוך "התחזות לאחר" והעמדת פנים כאילו הוא נושא אישור כניסה. 

מצבו הכלכלי קשה מאד, וייתכן שיעדיף מאסר קצר מאד אפילו על קנסinfo-icon צנוע .
לאחד מן הצעירים עבר פלילי בעבירה דומה, ולאחר אין כלל עבירות,  ולכן נגזר להם גזר הדין

שסוכם בין התביעה לסנגוריה , שאורכו כאורך מעצרם ( 3 חודשים לאחד, וחודש לאחר),

ובית המשפט פסק מאסר על תנאי לא ארוך , אך  לתקופה יחסית ארוכה , כדי שלא " יעשו שטויות" .