מגרש הרוסים, ירושלים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
יהודית שפיצר, עפרה בן ארצי (מדווחת)
18/08/2008
|
בוקר

 

מגרש הרוסים

 

שופט :                       טל רוזנצוויג

2 חוקרים (שוטרים) :   ג'אלאל עווידה

                                  שנען

סנגור :                        פהמי שקיראת


הדוח מתאר דיון יוצא דופן ,חשוב ומרתק בין השופט לבין 2 החוקרים על עצם זכותנו

על פי חוק  לנכוח-או לא- בעת דיון עם הסנגור,כשהעצור הוא מנוע עו"ד.

לצערנו, "בסופו של יום" הדלתות נסגרו בפנינו ,נותרנו בחדר ההמתנה בבחינת מנועות, ולכן אין דיווח על דיונים שהתקיימו בדלתיים סגורות בעניינם של ארבעה עצירים.

הגענו ב- 10:30 ונאלצנו להמתין בגרם המדרגות המוביל לבית המעצר בשל תרגיל שנערך בפנים. במעלה המדרגות ניצבו עצור טרי וחייל  מלווה, שהחזיק ת"ז  ירוקה

של העצור, אשר ידיו היו  אזוקות באופן מהודק מאוד בחוט פלסטיק לבן

מאחורי גבו, וכמובן עיניו היו מכוסות. הוא נראה סובל וחלש. יהודית ביקשה מהחייל להושיבו .זה לא היה פשוט עם האזיקים שהכאיבו לידיים והעיניים המכוסות.

לאחר מכן היא נתנה לחייל בקבוק מיםinfo-icon כדי שישקה את העציר, אשר שתה בשקיקה והודה בקול רפה מאוד: " תודה, שוקראן..." החייל המלווה סרב לומר לנו על מה והיכן נעצר.


נכנסנו לבית המעצר ב- 11:00  ושמענו מעו"ד פהמי  שקיראת שצפויים 4 דיוניםשל מנועי עו"ד ,שהוא אמור לייצג
(באחד מהם הוא מחליף את עו"ד פיראס),לכן  הופתענו מכך שאיש לא מנע מאיתנו את הכניסה לאולם הדיונים בטענה שהם  נערכים בדלתיים סגורות, כפי שקרה בשבועות האחרונים, ושהותר לנו להיכנס פנימה לאולם הדיונים  כמובן מאליו.
(בסופו של דבר לא טופל העצור שפיראס מייצגו ונדונו רק 3  העצורים  ששקיראת מייצג).


בחדר הדיונים הקטן והממוזג התארגנו השופט והקלדנית. במהלך מספר דקות בטרם פתח השופט את הדיון, החוקר ביקש מן השופט פעמיים להוציאנו מן האולם, כי הדיון אמור להיערך בדלתיים סגורות, והשופט שקוע בניירותיו ,לא הגיב , התעלם , אולי לא שמע, אלא שאז הוא פתח את הדיון ואמר :

שופט:   השוטר מבקש דיון בדלתיים סגורות מטעמים של ביטחון האזור...האם יש
מניעה שחלקו של הדיון ינוהל בדלתיים פתוחות וחלקו בדלתיים סגורות?

       

חוקר:  בעבר עשינו כך ... הגענו להחלטה שכל הדיון יהיה בדלתיים סגורות.

שופט  :  שאדוני ירשום נימוקים על דף לעיון בית המשפט בלבד ואז אקבל החלטה... 
אדוני יסביר לי מתוך התיק מה המניעה לדלתיים פתוחות בחלק של עוה"ד.      

החוקר חוזר לרשום על דף . החוקר השני מצטרף, עוזר, מכתיב לו מהתיק.

נמשך כמה דקות. השופט חוזר ומבהיר שצריך לנמק מדוע ייפגע בטחון האזור (אם נהיה נוכחות). מסיימים  לכתוב ונותנים לשופט לקרוא. הוא מפנה לשורה מסוימת וטוען שצריך להיות "קונקרטי" במה שקשור לטענה בדבר "בטחון האזור".
כאן היה קטע שקשה לנו להשלימו באופן עקבי ומסודר. השופט התייחס להוראת החוק בהקשר לאיזו "בעייתיות" עלומה  ואמר ש"זה משהו שממילא אסור לעשות עפ"י החוק"  .
ואז :

חוקר :  לאחרונה כל הדברים שלנו מתפרסמים.

שופט : זה לפי הוראת החוק. מי שרוצה לפרסם  דיון בדלתיים סגורות צריך לבקש רשות      

          מביהמ"ש ,לא כך לגבי משפט פתוח.

חוקר : מטפלים בזה.

 

שופט : בדלתיים פתוחות מותר לפרסם . יש דרך לקיים חלק מהדיון כפתוח...?

חוקר : יחטיא את המטרה.

שופט :...יש לקיים דיון פתוח אלא אם כן יש בעיות. האם ניתן לקיים חלק מהדיון 

            במעמד הסנגור ,בדלתיים פתוחות? זה נעשה בעבר.

חוקר :   עלינו על זה רק לאחרונה . אתה רואה : הן רושמות כל מילה , הכול מתפרסם   

            באינטרנט, משפיע על ביטחון האזור. בעניין החוק-כרגע בטיפול. ביקשנו שיהיה     

            בדלתיים סגורות, והסנגור לא התנגד ובשבועות  האחרונים השופטים  לא התנגדו... 

שופט :  תתייחס רק לנושא .

החוקר חוזר לרשום את נימוקיו לצורך בדלתיים סגורות, כלומר לסילוקנו.

חולפות כ-5 דקות . הנייר נמסר לשופט לעיון הסתודדות עם החוקר. ואז השופט מורה לו להביא (כנראה מהממונים) מסמכים דומים לגבי שאר התיקים עם הנמקה לדלתיים הסגורות .


השעה 11:20 ,כולנו ממתינים עד 11:40 , ואז פורץ אל החדר החוקר די בבהילות,

כשאין בידיו המסמכים שאותם ביקש השופט, ואומר :

"עשינו עכשיו משבר בינלאומי".


מיד אחריו מגיע חוקר נוסף, כנראה הממונה. לאחר הסתודדות בין השופט לחוקר, השופט מבקשנו בנימוס לצאת.
יהודית שואלת את השופט לשמו, ואם ההוראה להוציאנו חלה רק על המקרה הראשון שיובא לדיון, או על כל השלושה. השופט מציג עצמו בפניה ואומר שמדובר בכל השלושה.

לא ראינו מסמכים, אבל כל הדיונים נערכו בדלתיים סגורות.

לאחר מכן שמענו מהסנגור ש"גורם  חקירה" מסר לשופט מסמך סודי , אשר שכנע את השופט לערוך את כל הדיונים בדלתיים סגורות , למרות מאמציו הניכרים לברר עד תום את האפשרות לפתוח את דלתות הדיון בפנינו.

אנחנו ממתינות לבדיקה בנדון של עורכות הדין שלנו.