מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, חגית שלונסקי (מדווחת)
06/04/2009
|
בוקר

מגרש הרוסים


מזמן לא הייתי כאן, ויש הרבה חידושים בכניסה לאגף בית המעצר בו נמצא אולם הארכות המעצרים.

יש דלת מתכת עם אינטרקום בתחתית המדרגות והשוטרת שעונה ומורה לנו לחכות עד שיגיע השופט. אחרי שהגיע השופט והוכנס פנימה, הותר גם לנו לעבור בדלת זו. אחרי שעולים במדרגות עד לדלת המתכת הבאה, מחכים שיפתחו לנו את דלת הכניסה, נכנסים ומפקידים טלפון ות.ז. בדלפק, והשוטרת עורכת חיפוש יסודי ביותר בתיקים. עוברים בקרוסלה שהותקנה באולם הכניסה שעבר שיפוץ ושידרוג, מחכים לפתיחת דלת המתכת המובילה לתאי המעצר וגם לאולם בית המשפט הצבאי.


באולם עצמו דבר לא השתנה. גם לא השתנתה הפרוצדורה המוכרת של הבאת העצירים והעמדתם מחוץ לאולם, כבולים ברגליהם וידיהם, מכוסי עיניים ופניהם אל הקיר - עד שיובלו פנימה לאולם לדיון שיימשך בדרך כלל 2-3 דקות. לדקות ספורות אלה מוסרת מעיניהם הפלנלית, ואם איש השב"ס שמוביל אותם אינו שוכח, הוא משחרר גם את ידיהם. לפחות עציר אחד שראינו היום ישב ועמד - כשנדרש על ידי השופט - כשידיו כבולות. השופט לא הבחין בכך.


השופט
: יהודה ליבליין .
התפלא לראות אותנו, שאל מי אנחנו והסתפק בתשובה קצרה.

השוטר/החוקר: אבי עקיבא. כרגיל, מנצח על המלאכה. מארגן את הסדר בו יובא כל עציר.

התעלם מנוכחותנו. כשהוכנס לאולם עציר מנוע פגישה עם עו"ד התבקשנו, כרגיל, לצאת יחד עם עורכי הדין.

עורכי הדין: חמישה עורכי דין היו באולם במהלך שעות הבוקר. הם ייצגו עצירים שונים מבין העצירים הרבים במיוחד שהובאו היום (בגלל סדרי החג ) להארכת מעצר.

עוד באולם הכתבנית והמתורגמן ואיש שב"ס.


צפוף באולם, וממקום מושבנו קשה לשמוע את הפרטים האישיים של העצירים. מלבד הפרטים האישיים לא קשה לעקוב אחר הדיון, משום שהכול מתנהל בשפה הדלה של טכסי הארכת מעצר שיש בה אולי חמישים מילים או ביטויים (כמו לדוגמה: הכול בתיק החסוי, חשדות שמקיימים (או לא מקיימים) עילת מסוכנות, השלמת החקירה,).

לחמישה מבין ששת העצירים שהובאו לדיון עד השעה 12 הוארך המעצר בהסכמה בין עוה"ד והחוקר. שלושה מאלה יישבו עוד 8 ימים ושניים עוד 11 ימים. בכל המקרים האלה אישר השופט שאמנם מתוך עיון בתיק של העציר עולה שצרכי החקירה מחייבים המשך המעצר.

 

עציר שישי זכה בתשומת לב רבה יותר מצד השופט ונראה שלא במקרה: ייצג אותו עו"ד פרטי שטרח לפוגשו ,ללמוד היטב את  פרטי המקרה ולפתח קו לטיעון בפני ביהמ"ש. שמו מחמוד סאלח אבו סביחה (?), איש עסקים מרמאללה שבבעלותו קניון. נעצר ב 31.3.09. למחרת המעצר הוצא צו מניעת פגישה עם עו"ד שהוסר היום, לאחר פנייתו של עוה"ד אבו-אחמד  המייצג אותו לביהמ"ש העליון בבקשה לבטל את הצו. עוה"ד דרש מהחוקר תשובות לשאלות רבות. השאלות נענו שוב ושוב ב"הכול בתיק הסודי". אך מתוך שאלותיו החוזרות של אבו אחמד  הובהר שהחוקר אבי עקיבא אינו מכיר את העובדות שהיו ידועות היטב לעורך הדין ונפרשו לפני ביהמ"ש. עוה"ד סיכם שאין הצדקה לבקש הארכת מעצר, ויש לשחרר את החשוד בערבות (הציע סכומים גבוהים ביותר), משום שאין חשש שיימלט מהדין.

השופט שוכנע וקבע שהחומר שלפניו "אינו מבסס חשד המצדיק מעצר בעילת מסוכנות"...

האריך את המעצר עד למחרת בשעה 14:00 . לאחר שעה זו יוכל להשתחרר אחרי שיפקיד  50.000 ₪ במזומן + שני ערבים שיחתמו על סך 25.000 ₪ כל אחד + הפקדת דרכונו של החשוד.

בתגובה להחלטת השופט אמר החוקר אבי עקיבא: "אם תהיה התפתחות בחקירה (שתיערך עוד היום או מחר בבוקר) יובא החשוד, כמובן, להארכת מעצר מחר בפני שופט בביהמ"ש הצבאי בעופר".