מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
27/04/2009
|
בוקר

מגרש הרוסים


חוקר משטרה: יוסף אשמוז

שופט: מנחם ליברמן

סנגורים:  מחפוז ראמי,  חאזם פלאח,  מחאמיד עאבדין,  פהמי שקיראת, פיראס סבאח


9 תיקים, מתוכם 2 מנועים (ממפגש עם עורך דין).

שני התיקים הראשונים הם של המנועים.

עו"ד  -  מחפוז ראמי


המשטרה מבקשת הארכת מעצר של 22 יום להמשך החקירה.

העצור נמצא במעצר מ-22.4. ב-26 הוא מסר אימרה משטרתית. הוא חשוד בפעילות בארגון [לא חוקי].  חוקר המשטרה מסביר שאינו יכול לענות באיזה ארגון מדובר, וגם לא מהו התפקיד שמילא העצור בארגון.

החוקר מאשר שהעצור קושר את עצמו למעשים המיוחסים לו.

הסנגור מבקש לדעת אם העצור מתלונן על בעיות רפואיות. החוקר עונה שלא.
 

המנוע השני:

נציג המשטרה מבקש הארכת מעצר של 11 יום.

העצור נעצר ב-12.04.  חשוד בפעילות נגד ביטחון האזור ובהשתייכות לארגון שהחוקר אינו יכול לציין את שמו, כי החומר חסוי.

העצור מכחיש את החשדות המיוחסים לו.

השופט ליברמן מבקש מהחוקר שיסביר לו כיצד זה הוגשו שני דוחות זהים שנכתבו בזמנים שונים (אחרי הארכת המעצר הקודמת). הוא אינו מבין מדוע צריך להאריך את המעצר, ומוסיף  שאם לא יקבל הסבר מניח את הדעת, ישחרר את העצור.

הוא מקבל הסבר המניח את דעתו, ומאריך את המעצר ב-8 ימים.

בדברי הסיכום שלו טוען עו"ד מחפוז ראמי שלעצור אין עבר ביטחוני, אלא  עבר פלילי (זיוף תעודת זהות), ולכן מבקש לשחררו בתנאים שבית המשפט יראה לנכון.

בגמר הדיון בתיקים של המנועים, עורכי הדין קמים לצאת, מכניסים את העצור, וגם אנחנו קמות לצאת, בעידודו של מר אשמוז.

השופט ליברמן שואל: למה מבקשים מהן לצאת? הרי הן אינן עורכות דין, והעצורים מנועים מלפגוש עורך דין, לא אזרחים אחרים. אנו נשארות אפוא בדיון של המנועים.
 

העצור השלישי  מיוצג על ידי עו"ד מחמיד עאבדין. הוא מואשם בפעילות נגד מטרה ישראלית.

החוקר המשטרתי מבקש להאריך את המעצר ב-5 ימים..

עו"ד עבאדין מקשה על החוקר בשאלות, וכשזה אינו יכול לענות עליהן, עאבדין מבקש את התערבותו של השופט.

השופט משתכנע שאין סיבה למעצרו של העצור. הוא מנסח החלטה שבה הוא מבקש שחרור תמורת ערבות של 3,000 ש"ח והתייצבות בתחנת משטרה ביום שני הקרוב.

החוקר מגיש בקשה לערעור על ההחלטה, והעצור מוחזר לתאו. מאחר שביומיים הקרובים לא מתקיימים דיונים בבית המשפט, מוארך מעצרו ב-72 שעות.