מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
17/08/2009
|
בוקר

 

מגרש הרוסים


שופט: סג"א עמי נבון

חוקר המשטרה: יוסף אשמוז

עורכי הדין: פהמי שקיראת, מאמון חשים

5 תיקים, מתוכם תיק אחד של מנוע מפגש עם עורך דין.

התיק הראשון היה של מנוע מפגש עם עו"ד. החוקר ביקש מאתנו לצאת. כמו בפעמים קודמות, הצגנו את החלטת קדם-בג"ץ שדן בצורך לקיים את פומביות הדיון.

השופט נבון קרא בעיון ואמר לחוקר שמצדו אין סיבה לאסור את נוכחותנו. הוא רואה חשיבות בפומביות הדיון.  נוסף על כך, אמר,  בשלבים אלה של החקירה רוב החומר חסוי... אין לנו מה להסתיר.

דיון  בהארכת מעצרו של המנוע.  שקיראת מייצג אותו.

המשטרה מבקשת הארכת מעצר של 15 ימים נוספים.

החשוד נעצר ב 11.8.09.

החשד: פעילות נגד ביטחון האזור

אחרי סדרת השאלות של עו"ד שקיראת והתשובות של חוקר המשטרה ("החומר חסוי"), יצא עורך הדין והוכנס החשוד.

השופט הסביר לחשוד את ההליך המשפטי, ואת מטרתו של הליך זה: לבדוק את חפותו של העצור, לא להענישו.

אם החשדות יתאמתו, התיק יועבר לתביעה; אם לאו -  משחררים את החשוד הביתה.

השופט שאל את החשוד אם הוא יודע למה הוא עצור. העצור ענה שמשפחתו ומשפחה אחרת בכפר מסוכסכות. וכתוצאה מהסכסוך נרצחו שלושה מבני משפחתו וארבעה מבני המשפחה האחרת. לכן ברור שחושדים בו ברצח...

התרשמתי שהשופט לא ציפה לתשובה כזאת, כי הוא עבר מיד לשאלה אחרת, בלי להתמקד ב"אישום העצמי" של החשוד. (כזכור הוא עצור על "פעילות נגד ביטחון האזור".)

השופט נבון שאל אם הוא נפגע פיזית בזמן מעצרו. החשוד ענה ש"פירקו את הבית". השופט נבון רצה בכל זאת לדעת אם הוא נפגע פיזית. לא, ענה החשוד, רק פירקו [הרסו] את הבית.

השופט נבון שאל את העצור, שמוצאו מחברון, אם הוא רוצה להוסיף משהו.

העצור ביקש להודיע למשפחתו היכן הוא.

בהחלטתו ביקש השופט נבון ליידע את המשפחה על דבר מעצרו ואיפה הוא עצור, ושהוא מנוע מלפגוש עורך דין עד ה-18.8.09,  ושהארכת המעצר הבאה שלו תתקיים ב 27.8.09. אינפורמציה זו חשובה, אמר השופט נבון, כי היא תאפשר למשפחה לבדוק את האפשרות לבוא לבקרו מחברון.[אמירה זו תמוהה ביותר! הרי ידוע שאין כל אפשרות לתושב חברון להיכנס לשטח ישראל, ומגרש הרוסים נמצא בלב ירושלים].

4 התיקים הבאים כנראה קשורים זה לזה.

עו"ד מאמון חשים מטפל בשלושה מתוכם.

התיק הרביעי הוא בטיפולו הפרטי של עורך דין אגבריה. עורך דין זה לא הופיע היום לייצג את מורשו, ולדברי חוקר המשטרה גם לא ענה לטלפונים הרבים שבהם ביקש ליצור קשר עמו.

החשוד שאגבריה אמור לייצג יצטרך להישאר עוד 4 ימים במעצר, עד יום חמישי, ואז יוחלט כיצד להמשיך את ההליך. החשוד בחר לפנות למשפחתו כדי להתייעץ איתה מה לעשות הלאה - לבחור בעורך דין אחר או להישאר בטיפולו של עו"ד אגכריה.

עו"ד מאמון חשים קיבל על עצמו ליצור קשר עם משפחתו של העצור.