מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חוה הלוי, חגית שלונסקי
09/09/2009
|
בוקר

מגרש הרוסים 

 

השופט: קובי סודרי

באופן כללי ראינו היום שופט שהתעמת לכל אורך הישיבה עם המערכת כולה -
עורך הדין והחוקרים בצוות החקירה.

בישיבה שנמשכה כשלוש שעות נדונו ארבעה תיקים. מי שמכיר את שיטת הסרט הנע שבה מתנהלות
הארכות המעצר בבית המשפט הצבאי,  מבין עד כמה יוצאת דופן הייתה ישיבה זו.
באולם היו רגעים של מתח ומבוכה, היו גילויי כעס  מצד השופט ומצד כמה מהחוקרים הרבים
שהיו מעורבים בהליכים היום. החוקרים, שוטרים ואנשי שב"כ, נראו כמי שאינו מאמין
לעקשנות יוצאת הדופן שבה דרש השופט לברר בקפדנות את  פרטי מסקנות החקירה
שיצדיקו את הארכת המעצר המבוקשת. גם אנחנו לא ראינו אף פעם התנהגות של שופט
המערער על ההסכמה האוטומטית בין חוקרים ושופטים.
 

איאד ג'בארין, ת.ז. 851616763,  מיוצג על ידי עו"ד מאמון חשים.

החוקר: ג'לאל עוידה. מבקש הארכת מעצר של 15 יום.

החשד (כפי שנאמר לנו על ידי העורך דין): עזרה למבוקשים.

נעצר ב-18.8.09 וזו לו הארכת המעצר השלישית.

בתשובה לשאלות הסטנדרטיות של הסנגור אמר החוקר: יש התקדמות בחקירה;
כל הכיוונים נחקרים; 

גבינו שתי אימרות; החשוד נחקר חקירה פרונטלית אצל השב"כ במשך 18 יום.

עוה"ד שואל את החוקר עומרי עוידה (שהחליף את החוקר ג'אלל עוידה)
אם ידוע לו שהחשוד הוא איש מודיעין של הרשות הפלסטינית. בסיכום מדגיש עוה"ד
את היקף החקירות הנרחב ואת העובדה שהחשוד נחקר שעות רבות וכפר בכל החשדות

ומבקש להורות על שחרורו בערבות.

החלטת השופט: על סמך עיון בדוח הסודי ובתיק שהובא לפני אפשר להסתפק
בהארכת מעצר של 6 ימים, עד ה-14.9.09

סאמר מוחמד סיורי - עצור מ 6.9.09, ללא עורך דין.

הארכת מעצר של 9 ימים עד ה-17.9.09

 

פאדי חליל ת.ז.  853999928, תושב סינג'יל, נעצר ב-28.8.09.

עורך הדין לא הופיע. המשטרה מבקשת הארכת מעצר של 15 יום.

שופט לעציר: יש לך מה לומר לבית המשפט?

עציר: 15 יום זה הרבה.

כאן התחיל דיון בו הדגים השופט את פירושה של 'ביקורת שיפוטית' על ימי המעצר.

שופט: על מה אתם מבססים את דרישתכם להארכת מעצר של 15 יום? מה הבסיס הראייתי?
אינני מוצא בתיק פירוט מדויק של פעולות החקירה שנעשו מאז ה-3.9.09.

החוקר עומרי עוידה יוצא להביא את החומר המבוקש. הוא חוזר עם תגבורת הכוללת
את הממונה על החקירות במגרש הרוסים ועוד כמה חוקרים, ומבקש דיון בדלתיים סגורות.

השופט מסרב: "זה שנכנס חוקר שב"כ לאולם אינה סיבה לסגור דלתות. אפשר להגיש הכול בכתב.
הרי תמיד אתם מגישים לי דוח חסוי. מה ההבדל עכשיו?  נתחיל, תראו לי את החומר
ואני אחליט אם לסגור דלתות".

מ"מ ראש צוות חקירות נפת רמאללה נכנסת ומגישה לשופט "חומר חקירה גלמי".

השופט מעיין ומבקש לראות פירוט של מסקנות החקירה. שוב יוצאים ובאים חוקרים
עם תיקים ומצביעים תוך התלחשות על רישומים שונים בתיקים.

השופט: חוזר על בקשתו לראות מה נעשה בחקירות מתוך מה שתוכנן מאז ההארכה הקודמת,
וקובע שהארכת מעצר לצורך חקירה נועדה לאשש או להזים את החשד הראשוני.
קובע שבחקירות שנעשו במהלך השבוע לא נמצאו תימוכין נוספים לחשד הראשוני.
לא נראה שפעולות החקירה הנוספות המתבקשות מצדיקות את שלילת חירותו של העצור.
פרק הזמן שהוא כבר עצור היה צריך להספיק לביצוע הפעולות שאמורות היו לאשש את החשד.

השופט מורה על שחרורו של החשוד בתנאים הבאים:

יחתום על ערבות עצמית בסכום של 3000 ₪ להבטחת התייצבותו אם יידרש;
יפקיד 2000 ₪ כאשר החוקרים יאפשרו לו שיחת טלפון כדי להשיג את הסכום.

החוקר מבקש עיכוב ביצוע של 72 שעות.

החלטה: עיכוב ביצוע של 48 שעות, עד יום ששי בשעה 13:00.
עד להחלטת בית המשפט לערעורים יישאר החשוד במעצר.


אחמד חליל מוחמד אישאווי
ת.ז. 850970104.

החוקר מסביר שהחקירה הסתיימה, ועורך דינו של החשוד הסכים בטלפון להארכת המעצר ב-9 ימים
שבמהלכם יועבר התיק לתביעה הצבאית.

על אף הסכמת הצדדים קובע השופט: עיינתי בתיק החקירה ויש בו אכן ראיות לכאורה
המבססות את החשד לפחות לעבירה של החזקת נשק שלא כדין... תמהתי על כך שאין חקירות נוספות,
אבל אני לא מתערב. זה בסמכויות רשויות החקירה... 9 הימים מבוקשים רק לצורך העברה לתביעה...

עילה זו למעצר ייחודית ליחידה זו. אין לה עיגון בחקיקה, היא יציר הפרקטיקה של בתי המשפט הצבאיים.
עילת מעצר זו אינה תקפה. אין לה סימוכין בדין... מעת שהחקירה הסתיימה ישוחרר עציר ממעצר,
אלא אם כן יש כוונה להגיש תביעה למעצר עד תום ההליכים וצריכה במקרה כזה להיות "הצהרת תובע".
אני נמנע מלשחררו מיד משום שמצאתי בחומר ראיות לכאורה לביצוע עבירות המהוות סיכון לביטחון המדינה.
על כן אני מאריך את מעצרו ביומיים עד ל-10.9.09.

הארכה נוספת צריכה להסתמך על 'הצהרת תובע' . השופט מדגיש שבהחלטתו זו לא התעלם
מההסכמה בין עורך הדין והחקירה וגם מהסכמת החשוד להארכת מעצר ל 9 ימים.
אולם הוא רואה בהסכמה זו  "שחייה עם הזרם" של דיוני הארכות המעצר ונגד נוהג זה הוא מתריס.