זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
שושנה ז., נינה ס. (מדווחת)
31/12/2012
|
בוקר

השטח שקט אבל אוטובוסי הילדים עוקבו במחסום אליהו בדרך לקחת את הילדים לבתי הספר, הילדים קרוב לוודאי אחרו לבית הספר.

06:16 עזון עתמה – בחוץ מחכים פחות אנשים מתמיד בשעה זו. בתור כ 70 אנשים וכולם באזור המכוסה בגג.  יש לארכו גם מסלול מבוטן עם קרוסלה שלא מופעל כרגע. אנשי הכפר בעלי זכות מעבר גם בלילה עוברים בשער למכוניות. ב 3 דקות עברו 16 אנשים מכך שהמחכים יעברו תוך פחות מחצי שעה. לפי החיילים התור היה בגודל כזה משעת הפתיחה ורק ביום ראשון כאשר עוברים גם בעלי רשיון לכל השבוע, התור יותר ארוך.

06:35 נסענו לשער תמר מהקצה הצפוני של הכביש המוביל אליו. אין צבא ואין עוברים למרות שלפי הידיעה שלנו השער נפתח מ 06:30 – 07:00. נסענו מסביב לכניסה מכוון אורנית וגם משם לא ראינו מאומה. טלפון למת"ק הניב תשובה – נבדוק. חיכינו עוד מעט והמשכנו בדרכנו לחבלה. מספר טלפונים נוספים למת"ק לא הניבו אינפורמציה ואז בטלפון לטדסה נאמר לנו שהחל מלפני שבוע השער נפתח בין 06:00 – 06:30.

07:10 חבלה – השער כבר פתוח ונראים אנשים שעברו. אין מחכים בתור בכלל וכל מי שמגיע עובר מיד (כידוע השער נפתח ב 06:30 ולפיכך ניתן להבין שכולם כבר עברו, למרות שבימים אחרים זה לא היה המצב.)

07:30 שער אליהו – אין הולכי רגל בתור אך באזור בדיקת המכוניות עומדים אוטובוסי הילדים (ריקים בדרך לערב רמאדין). חיכינו עד שעברו ונסענו אחריהם לערב רמאדין הילדים כבר חיכו ומיד עלו לאוטובוסים. האוטובוסים יצאו מהמחסום ב 07:40. הנהגים אמרו שחיכו במחסום לבדיקה מעל 30 דקות וזאת מכיון שהבודקים העדיפו קודם לבדוק מכוניות פרטיות גם כאלו שהגיעו אחרי האוטובוסים!! ברור שהילדים אחרו לבית הספר שאליו אמורים היו להגיע ב 07:45.

בגלל הדוחות משבוע שעבר החלטנו לנסוע לחווארה. בדרך מג'ית לכוון צומת חווארה (כבויש 60) ליד הירידה לכפר מדאמה עמד ג'יפ שלא הראה פעילות כל שהיא.

08:20 צומת יצהר – ג'יפ וחיילים בכוון לחווארה מבצעים מחסום פתע ובודקים מכוניות.

08:25 חווארה -  אין חיילים באזור המחסום ומהעבר חופשי. בתוך הכיכר לבית פוריק בניה אקטיבית, לשיפור הכיכר כנראה. על הגדר שלט המורה לכוון איתמר סימון טיולים

כאשר חזרנו לצומת יצהר החיילים כבר התקפלו.

08:45 צומת זעתרה תפוח – אין חיילים בצומת , מעבר חופשי, יש חיילים בעמדה מעל לצומת. על הגדר סביב החנייה אנשי בנט תולים שוב שלטי בחירות.