עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מילי מאסס, עפרה בן-ארצי (מדווחות)
02/03/2011
|
בוקר

מצ"ב: (בתחתית העמוד)   - "פקודות שב"ס - החזקת קטינים [ישראלים] במעצר".
                                 -  "צו בימ"ש צבאי לנוער [פלסטיני]".
 

מדהים ומזעזע להיווכח בפער לרעת הפלסטינים תוך אפליה איומה.

הד"וח של עפרה:

בדיונים היו 4 קטינים , ולהלן נסביר על "כפל עונש".
מסתמנת מגמה שצעירים וקטינים מסרבים להגיע לעסקת טיעון ומנהלים משפט גם כשמדובר ביידוי אבנים, חפצים או חפצים מבעירים. רובם משלמים על כך בתקופות מעצר ממושכות של חודשים - מחיר דראקוני ביחס לעבירה. עציר אחד יושב כבר 9 חודשים. יש להניח שזה התשלום שהמערכת גובה ממי שאינו נכנע לתכתיביה ומסרב לעסקת טיעון.
בינתיים התברר משיחה עם עו"ד שאין פה מקום להשערות. מאחורי הקלעים המערכת נוקטת באיום מפורש של "כפל עונש" על מי שלא יגיע איתה לעסקת טיעון. זה נשמע חמור מאוד ואנו נפיץ זאת בין ארגונים משפטיים לזכויות אדם.

שופט : רס"ן שמואל פליישמן
תובעת : סרן מזי מקונן
סנגור:  עו"ד  אחמד ספיה
נאשם: שרף תמימי - תיק 1422/11, מנבי צאלח, נאשם ב"יידוי חפצים".

הסנגור טוען שזוהי ישיבתו הראשונה בתיק ועליו ללמוד אותו, ולכן הוא מבקש דחייה של חודש ימים.
הדיון נקבע ל 6.4.11 .
אם הצדדים יגיעו לעסקת טיעון יהיה ניתן להקדים את המועד.
(ר' דוח באותו עניין ).

סנגור: עו"ד טארק ברגות
נאשם קטין:  ריאד דראג' , תיק 2992/10, בן 17
אישום: "ייצור וזריקת חפץ מבעיר"

מתנהל משפט, שבו כבר העידו העדים מטעם התביעה – כל ארבעת החוקרים של ריאד. הסנגור הודיע והדגיש שלא תתנהל עסקת טיעון, ושהנאשם יהיה העד היחיד מטעם ההגנה. הוא יעיד בישיבה הבאה שנקבעה ל 11.5.11 .
זהו המעצר השני של ריאד באותה עבירה. חצי שנה לאחר ששוחרר הוא נעצר שוב. תלויים נגדו 10 חודשי מאסר על תנאי, אשר בוודאי מהווים אמצעי לחץ מוחץ בידי המערכת, שתעשה כל שביכולתה כדי שההליך המשפטי יופסק לטובת עסקת טיעון.

סנגור: עו"ד אכרם סמארה
נאשם: האשם חמאד, תיק 3048/10, מהכפר סילואד, עצור 9 חודשים
אישום: "ייצור וזריקת חפץ מבעיר"

בתחילה הסתמנה בעיה שאיכשהו התגברו עליה, זאת משום שלתובעת לא היה חומר הראיות מתוך ציפייה שיגיעו לעסקת טיעון. גם כאן כל העדים הם החוקרים של העציר. משיחה עם האם, שבנה נעצר באישון לילה עם עוד כ- 10 מבני הכפר, הוא כלוא בכלא באר שבע.
הדיון הבא נקבע ל 6.4.11 .

הדו"ח של מילי:

שופט: רס"ן אמיר דהאן
סנגור: עו"ד אבי ברעם
נאשם : אידריס חסונה ג'עברי - תיק 1247/11.
אישום: שימוש וסחר בסמים (אקסטזי וחשיש).
השופט מאשר בפסק הדין את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים.
פסק הדין: מאסר בפועל 8 חודשים, קנסinfo-icon של 2500 ₪ או חודשיים מאסר בפועל, מאסר מותנה של 8 חודשים למשך שנתיים על עבירה של סחר בסמים (למעט שימוש עצמי) ומאסר מותנה של 30 יום למשך 3 שנים על עבירה של שימוש בסם מסוכן. ההסדר נקבע בשל עברו הנקי של הנאשם, הודאתו באשמה והצהרתו שבדעתו לעזוב את עולם הסמים. השופט הוסיף שאיננו כולל בעונש חיוב בהשתלבות בתכנית גמילה, מאחר שבאזור שבו גר הנאשם אין מסגרת כזו. כמו כן המליץ השופט לשירות בתי הסוהר לשלב את הנאשם בתוכנית גמילה.
סנגור: עו"ד פיראס חביב.

נאשמים קטינים:
עמראן עבד אל רחים חסים עיאש - תיק 1262/11
פאדי וליד אחמד שיך - תיק 12611/11
מאג'ד זהראן אבראהים זהראן - תיק 1263/11

שלושתם בני 17 מהכפר בידו. נאשמים ביידוי חפצים (אבנים) ב 11.1.11.
היו עצורים 13 יום ושוחררו בערבות של 2500 ₪ כל אחד.

הופיעו שני עדי תביעה, חיילת מג"ב ומפקד צוות שהוזעקו למקום בעקבות האירוע. שניהם העידו שהבחורים יידו אבנים לעבר הג'יפ בו הם ישבו ולעבר הגדר. כשנוכחו שזוהו, ברחו לוואדי ושם נתפסו. הדיון סב על אימות זיהוי הנערים שנתפסו בוואדי עם מיידי האבנים. שני העדים זיהו אותם בביטחון על פי לבושם. את פניהם לא ראו.
המשך הדיון נקבע ל 25.5.11