עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חגית שלונסקי, ליזי שגיא (מדווחת)
05/06/2011
|
בוקר

אולם 2

שופטת: רס"ן אתי אדר

סנגור: עו"ד חביב לביב

תובעת: נאזי מקונן

נאשם: באסם תמימי - תיק 2058/11, תושב הכפר נבי צאלח

רקע לנושא ניתן למצוא כאן.

 

בתחילת המשפט פנה לשופטת עורך הדין של באסם והודיע שהוגשה עתירה נגד חיסיון החומר החסוי בתיק, וכמו כן כרגע יש הכחשה כללית וכפירה באשמות. לכשיהיה החומר בידם, נכון לפסיקת העליון, יוכלו להתמודד עם כל האשמה בנפרד.

המתורגמן מתקשה לתרגם וגם קשה לשמוע אותו (ישבנו בשורה הראשונה), בשלב מסוים הוא אף מבקש מהשופטת להיעזר בתרגום של עורך הדין כיוון ששפתו של באסם גבוהה והוא מתקשה לתרגמו. התביעה התנגדה, אבל השופטת אפשרה את עזרתו של עו"ד חביב בתרגום.
מתורגמן נוסף נכנס לאולם לגיבוי, אבל גם אותו היה צורך לתקן לא פעם ועו"ד חביב עשה כן.

בסוף הדיון, נמחק קטע שלם מתוך הפרוטוקול, בו דבריו של באסם לבית המשפט, אך שיחזרו אותם.

באסם מבקש לומר כמה מילים:
רוח  דבריו, ממה שיכולתי לשמוע / לכתוב.

אני כאן בעל כורחי כדי להישפט על פי חוקים שאני לא הסמכתי ולא בחרתי במחוקק שכפה אותם עלי.

התביעה בשלב זה מתנגדת.

עו"ד חביב טוען שעל פי תפישתו המשפט הוא פוליטי וחשוב לבאסם לומר כמה מילים.

השופטת מאפשרת את המשך דבריו של באסם.

באסם:

למרות שאני מתנגד לחוקים אלה, הואיל והם נובעים מהכיבוש, ומתוך כבוד שלי לשכל שלי ושלכם, אם הצדק יעלם, אפשר להיעזר בהיגיון. לכן אני אומר שכן, השתתפתי בתהלוכות ובמחאות עממיות לא אלימות.

פעלתי על פי החוק האוניברסאלי, לא קראתי את חוקי הכיבוש ולא יודע את מידת הלגיטימיות של מחאה זאת בחוקי הכיבוש.

אני מאמין בלגיטימיות של מחאה זאת ולכן לקחתי חלק במחאה כדי להגן על ילדיי ועל ילדיכם. אני רוצה שלא יהיה כיבוש ושנחייה בשלום, זאת זכותי להתנגד לכיבוש.

הצעדות לא באו, אלא אחרי שניסינו כל דרך אפשרית אחרת להתנגד. ובבתי המשפט הישראלים ניתנה הוראה שהאדמות האלה שלנו. וכשפנינו לממש את זכותנו, הצבא מנע מאיתנו להגיע לאדמה וסירב לקיים את החלטת בית המשפט ובחר להגן על המתנחלים (תוספת שלי: שהשתלטו על האדמות, והצבא בחר לממש זאת במקום את צו בית המשפט).

לבסוף, נחשפתי לכל האיבה מצד הצבא הישראלי. נעצרתי, אחותי נהרגה, אשתי נכלאה, הבית שלי תחת איום הריסה... וכל זאת לא גרם לי לשנאה כלפיכם. אני עדיין מאמין בשלום ומגדל ילדיי לאהבה, גם לפי "ואהבת את אויבך".

בשלב זה הקהל בבית המשפט מוחא כפיים וננזף על ידי השופטת.

(ר' נאומו המלא של תמימי (באנגלית) מהאתר של הוועד למאבק העממי)

השופטת מקריאה לבאסם את כתב האישום לפי חמישה סעיפים מרכזיים:

1.      הסתה ותמיכה בארגון עוין. מאז ינואר 2010 הוא מואשם כמארגן, אחראי, מסית ומוציא לפועל, בנבי סאלח, הפגנות אלימות. יחד עם נאג'י תמימי כינסו צעירים מהכפר וחילקו אותם לקבוצות, לפי תפקיד לכל קבוצה. התדרוך התקיים בבית מועצת הכפר במהלך ימות השבוע. השופטת מרחיבה על תפקידה של כל קבוצה.

עו"ד חביב מעיר בשלב זה שבקיצור, הטענה היא שבאסם רמטכ"ל.

2.      שידול לזריקת אבנים על אנשים ועל רכוש.

3.      שיבוש הליכי משפט. הנחיית צעירי הכפר כיצד לנהוג בעת מעצר וחקירה.

4.      הנחיית התהלוכות והנחיית ההפגנה דרך מכשיר הטלפון הנייד מגגות הכפר.

5.      אי ציות להתייצבות. זומן לחקירה משטרתית בטלפון ולא התייצב.

עו"ד חביב מוסיף כי בסעיף 5 , לפי תקדים משפטי, אין חובה להתייצב לקריאה להתייצבות דרך הטלפון. כל אחד יכול להתקשר ולטעון שהוא חוקר ולזמן.

וכמו כן מציין שוב את העובדה שהוגשה עתירה נגד חיסיון החומר.

באסם  תמימי לא מודה באשמות המיוחסות לו.

הדיון הבא נקבע לתאריך 27.6.11, בשעה 11:00.

ייחקרו עדים.