ביקור במסחה עם הרמת"ק נציגי הכפר והרבש"צ של אלקנה 30.1.2012

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מיקי פישר (מדווחת) מרים שיש
30/01/2012
|
בוקר

בעקבות המכתב שלנו ליועמ"ש ביקש עאדל הרמת"ק לפגוש את החקלאים בכפרים שונים, ולשמוע ישירות על הבעיות.

נפגשנו אתו בשעה 09.00 – הוא הגיע עם טדסה קצין המעברים, אנואר אחראי ההיתרים ועוד שני חיילים. מהצד הפלסטיני הגיעו 2 חקלאים שלהם אדמות ליד שער האני ושלא הייתה להם אפשרות להגיע השנה לאדמותיהם, נציג הקישור הפלסטיני  והרבש"צ של אלקנה – דובר ערביתinfo-icon מבית, כשברור היה שמתחשבים בדעתו ודעת אדוניו יותר מאשר בפלסטינים.

 

עאדל הציג את מטרת השיחה כניסיון להבין את הבעיות ולהכין את התשתית לקראת המסיק בשנה הבאה כך שתהיה לכל משפחה ובעלי קרקע אפשרות למסוק את אדמותיו. הוא ביקש להבין מספר דברים: למה לא יכלו להגיע לאדמות שלהם דרך שער מסחה צפון. תשובתם: כי הם צריכים לעבור דרך ההתנחלות המתרחבת וכמו כן דרך ואדיות לא עבירים. כמו כן הם לא הבינו למה סגרו את השער בסוף אוקטובר במקום בסוף נובמבר. התשובה של עאדל כי בשבוע האחרון של אוקטובר כמעט לא עברו אנשים ולכן הצבא החליט שהם גמרו את המסיק. הרבש"צ הוסיף כי אלה שהיו להם אישורים לשער האני – הילדים ביניהם נכנסו להתנחלות וגנבו דברים זרקו אבנים ולכן לא צריכים להכניס אותם. כנגדו אמר אחד החקלאים שהוא (הרבש"צ) הורה לחיילים בשער  להכניס ילדי  משפחה שבכלל לא היה לה היתרים כי הוא יודע שהילדים האלה גונבים וכך הוא הוכיח את התיאוריה שלו. אנחנו הוספנו שאלה : למה השער הוא עונתי ולא שנתי -  לא קיבלנו תשובה. ביקשנו שלפחות תהיה תקופה ארוכה  ומוגדרת בשנה לכל פעולה חקלאית, הרבה פעמים פעולות אלה, גם אם השער נפתח לזמן קצר בינואר וכו' לא מתבצעות בגלל הגשם וסיבות אחרות. אמרנו שיש גם לוח זמנים של משרד החקלאות. הוא אמר שלהם יש את של סמיר מועדי קמ"ט חקלאות והוא הקובע בעניינים האלה .  

 

עדאל ביקש מהחקלאים שני דברים: רשימה של בעלי הקרקע בפועל של כל חלקת אדמה כדי שיוכל לדאוג להכין היתרים. הוא גם ביקש לא לצרף את כל המשפחה ונספחיה למסיק אלא במיוחד את אלה שעובדים. כמו כן סיכם שברגע שהרשימה תגיע יערוך סיור שטח לבדוק את כל בעיות השטח ולראות איך אפשר להגיע לשטח לכל חלקה ומאיזה שער. החקלאים אמרו שיכינו רשימה ויעבירו אותה דרך הקישור הפלסטיני . אנחנו הוספנו עוד הבט בעייתי: עונת המסיק יש לה הבט תרבותי ושל אירוע משפחתי, למה למנוע מהם זאת?  למרות שהרמת"ק מכיר את זה מכפרו וכחקלאי, ומהתרבות החקלאית של הכפרים הדרוזים והערבים בארץ, הוא אמר שלא יוכל לעשות זאת באופן גורף ובכלל נראה שיצמצם. 

 

לתפיסתנו הגדר מונעת קיום אורח חיים נורמלי שבו הפלסטינים בוחרים מתי לעבד את השטח שלהם לפי הסדר שלהם – כמו למשל חלקה לפני חלקה , לעבוד בזמן מסוים ולצאת בשישי שבת בלבד ועוד. כמו כן, הבקשה לקבל רק שמות של מספר אנשים ועבור אחרים לא לקבל היתרים בעיתית – כמוה כהכרה בחוקיות הגדר והגבלת חופש התנועה שלהם.

לגבי הגשת היתרים: עאדל אמר שהם צריכים להגיש בקשה כבר ביולי, אך מאחר והם מקבלים תשובות רק בספטמבר,  אחרי מספר שבועות הם מגישים שוב וכך סותמים את המערכת. מצד שני הוא לא ציין את הבעיה שהם לא יודעים אם בכלל יקבלו, והרבה פעמים בקשות הולכות לאיבוד, ומציינים ברגע האחרון שהבקשה לא הוגשה אף פעם – דבר שתואר בדוחות שונים שלנו בעבר. רצוי לעקוב השנה מה קורה עם הבקשות ומה הנוהל שהפלסטינים קבעו עם כל הסתירות שלו.