מפגש בין חקלאים מכפר ג'מאל עם קציני המת"ק בתיווך מחסוםwatch יום ד' 15.2.2012

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מרים שיש, רוני שליט (מדווחת)
15/02/2012
|
בוקר

הפגישה בין קציני מת"קinfo-icon לחקלאים מכפר ג'מאל התקיימה במחסום חקלאי פלאמיה. מטרת הפגישה היתה לפתור לחקלאים את בעיות הגישה לאדמותיהם הכלואות מעבר לגדר ההפרדה. פגישה זו התקיימה כהמשך לפגישה שנערכה בכפר מסחה בהשתתפות הרמת'ק, נציגי הכפר מיקי ומרים בעקבות מכתבן ליועמ'ש מה-18.1.2012.

השתתפו: ראש מועצת כפר ג'מאל, ראש מועצת פלאמיה, 5 חקלאים מכפר ג'מאל המייצגים גם חקלאים אחרים, שני נציגים של הקישור הפלסטיני, הרמת'ק עאדל, קצין המעברים טדסה וקצין מת"ק נוסף.

 

הנושאים שהחקלאים העלו:

1) האדמות של תושבי כפר ג'מאל משתרעות על שטח גדול מעבר לגדר ההפרדה, ולחלק מהם יש מטעי זיתים קרובים למחסום סלעית. מחסום זה נפתח רק פעמיים ביום לחצי שעה כל פעם גם לשטחים חקלאיים הקרובים יותר למחסום פלאמיה,  שהוא מחסום מרקם חיים ופתוח כל יום לאורך כל היום.

לאורך הגדר יש עוד 5 מחסומים קטנים, שלטענת הפלסטינים היו פתוחים בעבר כל הזמן. מאז הקיץ האחרון מחסומים אלה נעולים כל הזמן ונפתחים רק בעונת המסיק פעמיים ביום, בוקר ואחה"צ. החיילים אמורים לבוא ולפתוח להם. כדי להגיע למחסומים אלה אלה עליהם להיכנס ולצאת (עם אישור כמובן) דרך מחסום פלאמיה. מגבלה זו מקשה על החקלאים מאד .

בקשתם העיקרית היתה להחזיר את המצב לקדמותו ולאפשר להם לעבד את המטעים שלהם בזמנים המתאימים להם וללא מגבלות נוספות למגבלה המשמעותית של אישורי כניסה לאדמות שלהם.

2) כפי שכבר נאמר, לחלק מהחקלאים יש אדמות ליד מחסום סלעית ולחלק מהם גם ליד מחסום פלאמיה. מחסום סלעית נפתח למעשה בעיקר עבור העובדים בסלעית ולפי שעות העבודה שם. בקשתם היא שבאישור הכניסה שלהם יציינו שמותר להם לעיבור בשני המחסומים כדי שתהיה להם יותר גמישות (יש תקדים לכך, לרוב תושבי הכפר ג'איוס יש אישור לעבור גם במחסום החקלאי ג'איוס וגם במחסום פלאמיה ).

3) הם מבקשים אישורים לתקופת המסיק לבני משפחה נוספים.

השיחה עם הרמת"ק וקציניו התנהלה ברוח טובה ליד מחסום פלאמיה, כשהגשם התגבר עברנו כולנו למחסה בתחום המחסום. חקלאים שהגיעו במקרה הצטרפו לשיחה והרמת"ק איפשר לכולם לדבר. נציגי ה -D.C.O.  הגיעו מוכנים לפגישה עם רשימת כל האנשים שהגישו בקשות ושמרביתם קיבלו, גם הם השתתפו בשיחה.

מרים ואני לא יכולנו להשתתף באופן פעיל בשיחה כי  לצערנו שתינו לא מדברות ערביתinfo-icon, אך נראה לנו שלא היה להתערב  ואנו מרוצות מכך. מפעם לפעם הפלסטינים תרגמו לנו לעברית דברים שנאמרו, גם הרמת'ק תרגם לנו את עיקרי הדברים ואת הסיכום.

הרמת"ק סיכם והסביר שאין אפשרות  להעמיד חיילים ליד כל המחסומים וגם אין אפשרות לפתוח מחדש את המחסומים הקטנים. לדבריו זו הייתה טעות שהיו פתוחים. הוא הבטיח שיבדוק מול החטיבה איך אפשר לשפר את המצב, עכשיו אחרי ששמע את בקשות החקלאים.

בסופו של המפגש נסע עם שנים מהחקלאים על כביש המערכת לבדוק את המחסומים ולהחליט יחד איתם את מקום המחסום הנוסף שיענה על רוב הצרכים.

נחיה ונראה מה יהיו התוצאות של מפגש זה...

 

לתשומת לב החברות המבקרות בכפרי מרחב התפרinfo-icon:

הרמת"ק הודיע לראשי העיריות ולחקלאים כי מתוכנן מיפוי נרחב של כל החלקות החקלאיות שנמצאות במרחב התפר, כלומר, מעבר לגדר ההפרדה. המיפוי יכלול  - הוכחת בעלות על הקרקע, מה הגידולים שמגדלים  ואיפה החלקה נמצאת ואולי עוד פרטים, והציג זאת כניסיון לשפר את הטיפול בצרכי החקלאים.

אנו מציעות  לעקוב אחרי תוכנית זו ולבדוק אם אין עוד מטרות אחרות לתוכנית.

והערה גם לשוללות שיתוף הפעולה עם הצבא: המפגש, שגלש שלא ברצוננו לתלונות אישיות של הפלסטינים ושנענו בסבלנות והקשבה, גם אם לא יזיז את הגדר מילימטר אחד הרי שהיה בו סוג של דיבור מכבד ואפילו, לתחושתי, של פיוס מה אצל הפלסטינים. (מרים)