כפר ת'לת', מס'חה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מיקי פישר, אורלי ורטהיים, נירית חביב, מרים שיש (מדווחת).
21/11/2013
|
בוקר

 

10:00: כפר תולת

פגישה מתוכננת עם ראש הכפר ומזכיר הכפר נפתחה בהצגת ההתקדמות של מיחשוב התקשורת בתוך הכפר והאפשרות לבצע את פעולות הבירוקרטיה באמצעות המחשב. גם חזות העיריה עוברת שיפוץ ואולם הקבלה כבר נראה מעוצב ומצוחצח.

אחרי הנחת בא השחת... וראש הכפר מריר כעוס ומיואש מהכיבוש. נמנע ממנו להיכנס ולבקר את משפחתו בג'לג'וליה, נמנע ממנו להגיע ל אדמות החקלאיות שמעבר לגדר בעת שריפה גדולה של כ – 5 ד', לדבריו יש לכפר כ- 6000 ד' חקלאיים מעבר לגדר. עד היום יש כ-60 מסורבי אישורים, הציג לנו רשימה לדוגמה ואנחנו הצענו לנסות ולטפל בזה דרך המת"ק.

אחד החקלאים שמצטרף לשיחה  מספר שאף שיש לו אישור הוא אינו יכול להגיע לחלקתו ע"י אלפי מנשה, כי עליו לנסוע רק במכונית כי בדרך אחרת הוא נכנס לשטחי ההתנחלות,  והוא לא קיבל בשנה האחרונה אישור לנסוע במכוניתו ולכן לא הצליח למסוק, אחר מספר שלא אפשרו לו להעביר זבל אורגני פשוט או שתילים וכו' לאדמותיהם

מזכיר הכפר מציג רשימה של 6 סעיפי בעיות, שאינן חדשות אמנם, אך כואבות תמיד:

1.      עיקר המסורבים הם פועלים הדרושים לביצוע העבודות החקלאיות. כמות האישורים ביחס ישר לגודל החלקה, אבל זקנים ונשים לא מסוגלים לבצע אותה.

2.       אי עמידה בזמני הפתיחה של השערים כמובטח, עד הימנעות מפתיחה במקרים מסוימים.

3.      בעיית החמרת מתן האישורים למעבר מכוניות. הוצג לנו אישור מעבר לרכב משנה שעברה שהוסר השנה. גם לטרקטורים מקשים את המעבר.

4.      שעריםinfo-icon עונתיים שלא מספקים את הזמן הדרוש לכל העבודות החקלאיות לאורך השנה.

5.      מי שיש לו שתי חלקות נפרדות ורחוקות זו מזו מעבר לגדר, מקבל אישור מעבר רק לאחת מהן, לשער אחד בלבד.

6.      נוהל העברת חומרים וכלים, דישון וכד', לא מאפשר העברתם לחלקות.

11:55: מסחה

לשאלתנו בדבר עונת המסיק הם מספרים שמתוך 750 בקשות להיתרים קיבלו רק 150! יש כיום לטענתם, כ -60% מסורבים.

למ.ע.ע יש אישה וילדים גדולים בכפר קאסם בעבר היה לו אישור לעבור לביקור, היום אחרי שנתפס בכפר קאסם ללא אישור, הוא כבר מנוע שב"כinfo-icon וכל הבקשות שלו להיתר לאדמה נדחות בזו אחר זו.  שוב חוזרות הטענות בדבר שערים שלא נפתחים בזמן ואו בכלל, אף שהם מוגדרים כעונתיים ויש להם שעות פתיחה מוצהרות.

יתרה מזאת הפלסטינים מראים לנו פרסום שהוציאה הרשות שבו מצוין  שהשערים העונתיים צריכים להיפתח בין התאריכים 1.10-31.11 – מדובר בשער האני ושער 1534. הם טוענים ששער 1534 (מסחה צפון) שתמיד היה פתוח במשך כל התקופה נסגר כבר לפני 3 שבועות, ומאז מדי יום מחכים שם 3 אנשים. התקשרנו למת"ק וקציני המת"ק והרמת"ק טענו שהם ערכו בדיקה ולא עברו אנשים בשער במשך תקופה ולכן הם החליטו לסגור את השער, וזאת עשו  בלי שיידעו אף אחד מאנשי הכפר או את הרשות הפלסטינית . עכשיו כמובן הפלסטינים צריכים להוכיח שאיןהדבר כך, לפנות לנציגם ברשות ולבקש לפתוח את השער, כשהתשובה הצפויה להערכתנו היא שיחכו לעונת החריש כי אין להם מה לעשות אחרי מסיק הזיתים – לא ניכוש, לא גיזום ולא .. לא.. לא .. ובכלל ממתי לחקלאי פלסטיני מותר לנוח או לחלק את ימיו כך שלפעמים יבחר לא להגיע לשער לתקופה למספר ימים. (קשה לבדוק גרסתו של מי נכונה).

בשני הכפרים לשאלתנו, יש החמרה במתן היתרים ובמילוי המטרות של פתיחת השערים בזמן.

בשני הכפרים שמענו שוב את הייאוש מחוסר היכולת שלנו לעזור במשהו.