עופר - חקירת עד, עברה פלילית

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חוה הלוי, חגית שלונסקי (מדווחת)
28/06/2012
|
בוקר

 

הכניסה למתחם ביהמ"ש ארכה כ40 דקות למרות שהמקום נראה ריק מאדם. כשהגענו לא היו פלסטינים בסככת הממתינים.  במהלך הזמן הגיעו שניים שלושה פלסטינים וכן עורכי דין ספורים. אך אותנו לא הכניסו. הרואה-ואינו-נראה מאחורי הזכוכית, זה המפעיל את השערים ואת הרמקולים האימתניים, הגיב בקול צעקני ובוטה לבקשה החוזרת שלנו להכניסנו.

גם בחדר בו נערכת הבדיקה הביטחונית נהגו בנו היום בבוטות רבה יותר מזו בה הורגלנו. האיש שליד המגנומטר הוציא משקית הניילון השקופה שלי צרור דפים ובלוק כתיבה ודפדף ועלעל בניירות הכתובים ופיזר אותם על השולחן, שאל לתוכנם ולצורך מה אני מחזיקה בהם. לבודקת את לבושנו וגופנו הורה לבדוק אותי "כמו שצריך". היא אמנם נשמעה לו ובדקה ביסודיות וטרחה לנער כל פיסת נייר טישו שמשכה מתוך כיסי מכנסיי.

 

באולם מס. 1 התנהל משפט הוכחות לנאשם:

 

מוחמד חליל סלמאן מליחאת,ת.ז.942852351 - תיק 2018/11

בראש הרכב של 3 שופטים ישב .רס"ן אמיר דהאן ולצידו ישבו השופטות רס"ן שרון ריבלין אחאי רס"ן אתי אדר.

 

באולם ישבו אמו ואשתו(?) של הנאשם ושתיהן סרבו לענות לשאלותינו. אמרו לחוה שהן בדואיות ויותר מזה לא רצו לומר.

הנאשם יושב בכלא קרוב לשנה וחצי. נעצר ימים ספורים לאחר אירוע של פריצה וגניבה לבית בישוב (התנחלות) ורד יריחו ב 27.2.11. הפורץ באותו אירוע  נמלט.

כתב האישום מייחס את הפריצה והגניבה  (ואולי עבירות נוספות., לא קראנו את כתב האישום) לנאשם שלפנינו.

במשפט זה התנהלו ככל הנראה כבר מספר ישיבות והיו דחיות בגלל מחלתו של עורך הדיןובגלל דחיות ואילוצים של בית המשפט.

היום התנהלה חקירה של עד התביעה יניב בן זקן שבביתו התרחשה הפריצה והוא שהזעיק את המשטרה, הגיש את תלונה, ובהמשך זיהה את הפורץ על פי תמונה שהוגשה לו במשטרה. וכעת, באולם, מאשר בעדותו שוב שהנאשם שיושב באולם הוא האיש שאותו זיהה באותו לילה כשנמלט מביתו וטיפס על תלתלית הגדר המקיפה את הישוב.

בתשובותיו של העד לשאלות התובע נפרשים כל פרטי אותו הלילה בו התרחשה הפריצה, הרדיפה אחרי הפורץ והחקירה של האירוע במשטרה. העד עונה בביטחה ולא חוסך הערות רגשניות על הטראומה שנגרמה לבנו התינוק, לבתו הקטנה ולו עצמו. טראומה שלדבריו לא תשכח עד סוף ימיו.

הסנגור, עורך דין פיירברג(?) איש מבוגר ואיטי בתגובותיו. התמקד בחקירת הנגד בשאלות בדבר הזיהוי של הפורץ. האם השטח היה מואר במידה המאפשרת אמנם זיהוי.; מי היה נוכח בחדר בעת שהתבקש על ידי השוטר החוקר להצביע על תמונתו של הפורץ (שמא היה זה השוטר ולא העד שהצביע על התמונה) ; בהמשך לטענת העד שנפצע בעת רדיפתו אחר הפורץ – האם נלקחו ממנו דגימות דם, האם ניגש לרופא, האם יש לו מסמכים על כך, והאם הוציא תעודת זהות חדשה ורישיון נהיגה חדש במקום אלה שנגנבו.

לעד לא היו המסמכים הללו ולא היה יכול להציגם לבית המשפט.

הסנגור התלונן בפני ביהמ"ש על גילויי אי סבלנות כלפיו ועל כך שביהמ"ש לא ריסן את העד ואף את התובע שהשתלחו כלפיו.

השופט התנצל.

עם תום החקירה החוזרת נשאל העד לעיסוקו -  הוא מנחה סדנאות בנושא עבריינות נוער.ההפסד שנגרם לו בשל בואו להעיד הוערך על ידי ביהמ"ש ונפסק לו תשלום של  600 ₪ .

הדיון הבא בו ייחקר עד נקבע ל12.7.12  בשעה 13:30

 

.

 

.