עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ניצה אמינוב, חגית שלונסקי, מילי מאסס (מדווחת)
10/10/2012
|
בוקר

 

באולמה של השופטת אתי אדר

התובע : סרן אשר סילבר

כמעט לא התערב בעת הדיונים שכולם היו הקראות.

 

יזן מנור עבדאללה שאער ת.ז. 854083912  תיק בימ"ש 2967/12.מבית לחם.

הסנגור: חאלד אל אעארג'

האישום: ייצור וזריקת חפץ מבעיר. הוגש ב 6.6.2012. הנאשם כופר באשמה וטוען שהוכה ע"י החוקר בעת החקירה.

הוריו  נכחו בעת הדיון הקצר.

התביעה שוקלת אם להגיש כתב אישום מתוקן.

ישיבת הוכחות נקבעה ל 4.11.12 בשעה 13:30  יזומנו שני עדי תביעה.

 

יוסף צאלח יוסף זהראן ת.ז. 852905843 תיק במ"ש 2649/12

הסנגור: חאלד אל עארג'

האישום: החזקה וסחר באמל"ח

המשפחה נוכחה בעת הדיון הקצר.

הסנגור מנסה להגיע להסדר עם התביעה. אם לא יגיעו להסדר נקבעה ישיבת תזכורת

ב 4.11.12

 

עלאא סאלם חליל אלנגום ת.ז. 852689686 תיק בימ"ש 2739/12

הסנגור: חאלד אל אעארג'

האישום: ייצור וזריקת חפץ מבעיר.

המשפחה נוכחה בעת הדיון הקצר.

הסנגור אמר שאין לו בעיה עם הדרך שבה מנהלת התביעה את התיק. אם לא יגיע להסדר תהיה ב 11.11.12 ישיבת תזכורת.

 

סאלם באדי סאלם דירדסאוי ת.ז. 944392471 תיק בימ"ש 3111/12

הסנגור: מחמוד חסאן.

האישום: החזקה וסחר באמל"ח

המשפחה הייתה נוכחת בעת הדיון הקצר.  

הנאשם כופר בכתב האישום. מסר גרסת הכחשה. התנהל דיון בין הסנגור והשופטת איזה עדי תביעה להזמין, ולבקשתה פירט סנגור את סדר העדים הרצוי.

נקבעה ישיבת הוכחות ל 7.11.12 לשמיעת עדים לחלקו הראשון של כתב האישום.

נקבעו מועדים נוספים ( 18 ו 21 בנובמבר) לשמיעת עדים לחלקו השני של האישום.

 

טהא ג'אבר מסעד אלאסמר ת.ז. 852408442 תיק בימ"ש 2822/12

הסנגור: חאלד אל אעארג' 

האישום: חברות ופעילות [בארגון אסור]

הסנגור רוצה להגיע להסדר. אם לא יהיה הסדר יוגש חומר נוסף. לא שמענו אם נקבע מועד לישיבה הבאה.  

  

באולמו של השופט אמיר דהאן

התובע: אשחר ארז

 

נדאל מחמוד עמאד אלחפיז אשמר ת.ז. 850477472 תיק בימ"ש 4172/12

הסנגור: קוואסמה.

האישום: חברות ופעילות

הנאשם משוחרר בערבות.  הגיע  היום לבדיקת ערבות (הליך מקובל, ב"ע, ראה דו"ח 7.2.12 באתר). השופט דהאן אמר שהוא בקיא בתיק הזה, אף על פי כן קבע את הדיון בפני השופטת אדר ל 5.12.12. הוסבר לנאשם שעליו להגיע מוקדם מאחר שבימי ראשון ורביעי יש עיכובים בכניסה בגלל עומס במחסום בימים אלה בהם מתקיימים ביקורי משפחות [של אסירים]. 

 

חוילד עבד אלקאדר מחמד חליל ת.ז. 911739498 תיק בימ"ש 4045/12

הסנגור: חאלד אל אעארג'

האישום: יצירת וזריקת חפץ מבעיר

המשפחה נכחה בדיון.

הנאשם כפר באשמה. התיק נקבע לתזכורת ל  20.11.12 בשעה 13:30 בפני הרכב של 2 שופטים.

 

מאלכ מחמוד עלי עלאמה  ת.ז. 852933068 תיק בימ"ש 1846/12

נעצר ב 28.3.2012

דיונים קודמים נערכו בתאריכים: 4.4.12, 6.5.12, 9.5.12, 14.5.12, 12.9.12.

הסנגור: חאלד אל אעארג'.

שוב לא היה איש ממשפחתו באולם. כשנופפנו לו לשלום אורו עיניו והוא שאל היכן חיה.

לפני שהספקנו להבין מה קורה הסתבר שהסנגור ביקש דחייה של שבוע ליום ד'  17.10.12 (?) לא ברור לנו מדוע, ולא היה סיפק בידינו לשאול אותו. גם הפרוטוקול שקיבלנו לבקשתנו לא מבהיר זאת.

היום, 14.10.12, דברתי עם עוה"ד אל עארג' בטלפון. לשאלתי השיב שביקש את הדחייה בדיון אודות מאלכ אל עלאמי מפני שסבר שעד אז תתקבל החלטה בעניין שותפו לכתב האישום.

(ר' דוח בעניינו של מאלכ מ  12.9.12). 

 

מועתצם תיסיר יאסין נתשה ת.ז. 850030032 תיק בימ"ש 4131/12

הסנגור: קוואסמה

האישום: חברות ופעילות

הסנגור מבקש דחייה קצרה. השופט שואל לגבי משך התקופה שהנאשם ישב בכלא של הרשות. הסנגור נתבקש להביא הוכחות למשך התקופה שבה מרשו ישב בכלא, כמו כן התבקש לברר בעטיו של איזה אישום ישב בכלא, מה היה גזר הדין, ומה הייתה ההחלטה בעניינו בבית המשפט העליון של הרשות.    

השופט מציע לנאשם שיודה כבר בשלב זה, וכך יזכה ביתרון של מי שהודה ראשון. את ההוכחות לגבי כליאתו בידי הרשות יוכל להגיש אחר כך. הסנגור חשב שהוא יכוללתקן את כתבהאישום לגבי היקף העבירות שבהן הוא נאשם, מאחר שחלק מהן הוא לאביצע. וככל הנראה על העבירות שביצע כבר נענש ברשות.לכן לא היה מקום שהנאשם יודה כבר עתה.

השופט העיר שעליו לבדוק את אחד האנשים שמופיע ברשימת העדים משום שעל פי שמו ייתכן שייצג אותו בעבר כסנגור, ואם כך הדבר, יהיה עליו לפסול את עצמו. אחרי בירור קצר התברר שלא מדובר באיש שאותו ייצג ונחה דעת השופט.

 

חסאן אבראהים חסן עדארבה ת.ז. 914084058 תיק בימ"ש 4165/12

סנגורית: עביר מראר

האישום: יציאה מן האזור ללא היתר

הנאשם מודה שב 20.9.12 יצא מן האזור ללא היתר. הוא נעצר ב  23.9.12

הוצג הסדר טיעון ובו, בין היתר, כלול מאסר מותנה. הנאשם ביקש למחוק תנאי זה, מאחר שהוא ימנע ממנו לקבל רישיון כניסה לישראל. השופט לא היה משוכנע שזה הוא הנוהל, אבל אמר שבגזר הדין יוסיף הערה ובה הוא מבקש מן הרשויות המתאימות שישקלו לתת לנאשם אישור כניסה.

השופט הרחיב בדבריו על מצבו של הנאשם שעומד להינשא ב 1.11.12  לבית המשפט הוגש הסכם הנישואין והזמנה למסיבת החתונה. כלתו של הנאשם הופיעה כבר לפני השופט והוא התרשם מדבריה ומהבטחתה שהיא תשכיל לבסס את פרנסת התא המשפחתי החדש על עבודת הנאשם, בלי להזדקק להפרה של הצו בדבר סגירת שטח (הכלה תהיה מורה למתמטיקה). 

ההסדר שאושר על ידי בית המשפט קבע שלאור העובדה שהנאשם נתפס ללא אישור שהייה

ב  2004 וב 2008 , יוטל עליו עונש מאסר של 46 יום , 4 חודשי מאסר מותנה ל 3 שנים וקנס בסך 700 ₪.

הואיל ובית המשפט נחשף לנסיבות הכלכליות הקשות בביתו של הנאשם, השופט המליץ לרשויות המתאימות לשקול מתן אישור לנאשם. הודגש שהוא ישתחרר לפני מועד חתונתו ולפני החג (הסנגורית הסבירה לנו שמפחיתים לו 14 יום).