עופר - הארכת מעצר, עברה פלילית

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מילי מאסס, ניצה אמינוב (מדווחת)
03/01/2013
|
בוקר

  

משפטו של דיב זהדי דיב סאלם, ת.ז. 858887573

 

הסנגור:עו"ד דרוויש נאשף

 

התובע: עו"ד אריאל אחישר (תביעות להב)

 

בפני השופט סא"ל שמואל קידר

 

 

הדיון הוא לצורך הארכת מעצר.

 

הנאשם דיב סאלם, מראמללה, הוא שוטר במשטרה הפלסטינית.

הוא מואשם בסחר בכלי רכב גנובים.

מוסכם על כולם שאת כלי הרכב גנב סאמר סעדה, תושב קלנדיה בעל תעודה כחולה.

סאמר שוחרר מיד וללא תנאים (דבר שעורר תמיהה גם אצל השופט). חומר הראיות כולל מידע מודיעיני שלגביו הוגשה בקשת חיסיון. התביעה ביקשה אורכה של 60 יום להוצאת תעודת החיסיון.

השופט הודה שאומנם הכלל הוא שבקשת החיסיון צריכה להיות מוגשת יחד עם כתב האישום (דבר שלא קרה כאן - נ.א.) אך צריך להבין שיש "התנגשות עם צרכי המציאות" והבקשה צריכה עוד להיות מוצאת בפני אלוף הפיקוד העסוק בדברים נוספים וחשובים מעבר לעיון וחתימה על הבקשה (שכן מה איכפת לו אם העצור יישב עוד חודשיים בכלא – נ.א.)

על אף שהתובע מודה שבאזור זה הוצאת תעודת חיסיון לוקחת כשלושה שבועות, השופט היה נדיב והורה על מתן אורכה של 30 יום.

לא הייתה היענות לדברי הסנגור שגם אם דיב יורשע, סביר להניח שהעונש יהיה מאסר קצר. מדובר באדם נורמטיבי - זו העבירה הראשונה בה הוא מואשם, והאורכה שניתנה גורמת להארכת מעצרו אולי אף יותר מן העונש שיושת עליו.

בכל הדיון הארוך מוזכר פעמים רבות אחיו של דיב, מהרן. גם מדברי הסנגור עולה שמהרן עוסק בסחר בכלי רכב גנובים, והוא טען כי דיב הוא האח הבכור, ולכן, על פי הנהוג בחברה הערבית, ציינו את שמו בפני החוקרים ולא מפני שהוא היה זה שסחר בכלי רכב גנובים. .

סבו של דיב נפטר ונקבר יום קודם לכן. כדי לאמת זאת הסנגור הראה מודעת אבל באתר של העיתון "אל קודס" (זאת לנוכח היסוסו של השופט בדבר אמיתות הסיפור על מות הסב). כחיזוק נוסף לדבריו הוא הפנה את תשומת לב השופט להעדרם של בני משפחה מאולם בית המשפט. הסנגור ביקש שהנאשם ישוחרר לביתו עוד היום כדי שיוכל לקחת חלק באבל (תוך ציון שתינתנה כל הערבויות האפשריות).

השופט הודיע שייתן את החלטתו לאחר כמה ימים.

מובן שהסנגור אמר שאין בכך טעם שכן תקופת האבל תיגמר (תקופת האבל באיסלם נמשכת 3 ימים - נ.א.).

השופט הביע תמיהה ואמר – הלוא יושבים שבעה (אמירה זו ממצה בעיני את ההתייחסות לאותה אוכלוסייה המובאת למשפטים – אין שום ניסיון לנסות להכיר את תרבותה ומנהגיה - נ.א)

בסיכומו של הדיון אמר השופט שהוא ינסה להגיע להחלטה עד אחר הצהריים אבל לא יכול היה להבטיח זאת מאחר שמונחים בפניו תיקים רבים..

ניסינו להתקשר לעורך הדין כדי לדעת אם אכן ניתנה ההחלטה בדבר שחרורו של דיב לשם השתתפותו באבל, אך לא הצלחנו ליצור אתו קשר.

הדיון הארוך כלל פלפולים משפטיים (מאוד מרשימים) מצד הסנגור, ויכוח בדבר מהימנות התשאול והתרגום בדיסקים הרבים – הכול מופיע בפרוטוקול הרצ"ב.

נכחנו בדיון שכן הסנגור הזמין אותנו וביקש שנשים לב לכך שהתובע שייך ליחידת תביעות להב שהיא יחידה משטרתית. לדבריו, יש בזמן האחרון מגמה להעברת תביעות מסוג זה, שפעם היו נדונות בישראל, לבית המשפט הצבאי בו הרשעה תתקבל ביתר קלות. לדבריו, בישראל עדיין קיימת מראית עין של חוסר אפליה, ובתיק כזה הנאשם היה מזוכה או במקרה של הרשעה היה מרצה חודש מאסר בלבד.