מסחה, פרעון

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
מיקי פישר ומרים שיש (מדווחת)
06/01/2015
|
בוקר

בביקורים המתואמים שלנו עם נציגי ותושבי מסחה ופרעון חוזרות ועולות הבעיות בנושא קבלת היתרים למעבר בשערים המתאימים, הצתות וגזל של מטעים,

הגבלות בהעברת שתילים לצורך חידוש שטחים מעובדים ובעיות באפשרויות ההשקיה שלהם. שעריםinfo-icon לא מתאימים למיקום השטחים,

אי דיוק במועדי ושעות הפתיחה של השערים, ירידה חדה בהיקף מתן אישורי המעבר ושחיתות ומסחר באישורים הללו.

 

במכתב המצורף לדיווח זה, יש פירוט מדויק של הבקשות והטענות שנשמעו מפי החקלאים והוא מופנה לקציני מת"קinfo-icon אפריים המטפלים בנושא. הדוח שבכאן מוסיף עליהם את הבעיות האחרות שאינן מעניין ההיתרים.

 

 

 9:00 פרעון

לפני חמישה ימים, נכנסו חיילים לכפר פצעו 2 נשים שהועברו לבית חולים. לפני כשבועיים פסקו להגיע אישורים והוצבה מחדש דרישה מוכרת להצגת כרטיס מגנטיinfo-icon,

הרשות הפלסטינית סרבה לקיום הנחייה זו וזו כנראה הסביבה לעצירה. בתחילת החודש הוגשו 24 בקשות והתשובות מגיעות בטיפטופים.

לפני יומיים הייתה הפגנה נגד הגדר באיזור בו נהרסו בעבר בתים בפרעון, היה נסיון לטעת עצים בשטח התפתחה קטטה ונורו כדורי פלסטיק.

לפני כ-7 חודשים הוצת שטח של מטעי הדרים, לטענת הפלסטינים מסיגריה של חייל, העצים מתו.

לטענת אנשי פרעון 2014 היתה השנה הרעה ביותר מבחינת נושא ההיתרים שבה העמיקה השחיתות והמסחר בהם. לטענתם  שער 746 הסמוך הוא עונתי בלבד

ולא נפתח בנוסף למטרות עיבוד בצורותיו השונות. שער 708  נפתח 3 ימים בשבוע בלבד אך תושבי פרעון מהווים רק 10% מכלל העוברים בו.

 

12:00 מסחה

טענות על כך ששער 1534 מסחה צפון, שהוא שער עונתי נפתח רק 10 ימים בעונה, טענת המת"ק היתה שלא הגיעו מספיק אנשים.

החקלאים מבקשים שהשער יפתח לאורך כל השנה לצרכי ריסוס, חריש, וקטיף השקדים.