מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חגית שלונסקי, חוה הלוי (מדווחות)
03/07/2014
|
בוקר

 

שופט: שמואל פליישמן

שוטר/חוקר (שתפקידו גביית אימרת העצור הנחקר והגשת התיקים בהארכות המעצר): עפיף עווידה

סנגורים: איליה תיאודורי; פיראס סבאח; לואאי עוקה

מתורגמן

קלדנית

 

ברשימת הדיונים היו 10 עצירים, מהם 8 מנועי מפגש עם עורך דין. בדיון בעניינם נכחנו רק בחלק בו חקר הסנגור את השוטר/החוקר שמגיש את התיקים לדיון.  בדוח שלנו הקדשנו מקום למה שנקרא בלשון נקיה "דרכי החקירה". יש להוסיף לכך את העובדה שהעצירים הנחקרים צמים בתקופה זו לרגל הרמדאן.

 

שני העצורים שלא היו מנועי מפגש עם עו"ד והובאו לאולם המשפטזכו לדיון קצרצר שבו קיבל השופט את ההסכמה שהושגה בין השוטר/החוקר לבין עוה"ד בדבר ימי המעצר שיאושרו.

 

מג'די מוחמד נגיב מפארג'ה - ת.ז.  910639581 

חקירתו הסתיימה ותיקו יועבר לתביעה הצבאית. ועם זאת הוארך מעצרו ב 5 ימים ולכך החוקר, עוה"ד והשופט מסכימים.

 

ג'מאל עבד אלג'ליל יוסף אבו סאלם - ת.ז.  902854363  

סנגור: פיראס סבאח אשר ייצג גם את כל העצירים הבאים.

רוני וטובה דיווחו על ג'מאל אבו סאלם ב -30.6.14. אז הייתה הסכמה בין הצדדים על הארכת המעצר ב-4 ימים והעברת התיק לתביעה. אם תהיה התפתחות בחקירה שתחייב את המשכה, העציר יובא להארכת מעצר נוספת. ואכן כנראה הייתה התפתחות בחקירה משום שהוא הובא פעם נוספת להארכת מעצר, אך לא קלטנו בכמה ימים הוארך מעצרו.

 

חקירת צורך או הצורך בחקירה?

 

היום למדנו מונח שלא הכרנו: 'חקירת צורך'. זו חקירה שבמהלכה מכים ומענים לפי הצורך לחלץ מידע מהנחקרים. '

חקירת צורך' מתנהלת באישור הממונים.  ככל שהבנו, זה מינוח אחר למינוח 'לחץ פיזי מתון'בחקירה.

ב-6 בספטמבר 1999 פרסם בג"ץ את פסק דינו במספר עתירות, כנגד מדינת ישראל והשב"כ, לאסור על השימוש בשיטות חקירה המהוות התעללות אסורה ואף עינויים. פסק הדין שינה את המצב המשפטי ששרר עד אז בישראל בשאלת סמכויותיו של השב"כ בחקירת חשודים בפעילות טרור.

מסקנתו המרכזית של בג"ץ הייתה, כי אין לשב"כ סמכות חוקית להשתמש באמצעי חקירה פיזיים, החורגים מכללי החקירה "הסבירה וההוגנת", והגורמים סבל לנחקר. למרות זאת, קבע בג"ץ כי חוקרי שב"כ שחרגו מסמכותם והשתמשו בלחץ פיזי, לא ישאו באחריות פלילית אם יסתבר בדיעבד שהדבר נעשה ב"נסיבות המתאימות".

בשנים שעברו מאז ניתן פסק הדין, במקום להפסיק את מנהג העינויים הבלתי חוקי, הונהג בשב"כ נוהל "חקירת צורך": נוהל המהווה, למעשה, אישור אפריורי לחוקרים לנקוט אמצעי חקירה פיזיים, חריגים ובלתי חוקיים אשר נפסלו בפסק הדין. 

 

במהלך הדיון ששמענו היום ראינו בעיני רוחנו תמונה של חוקר שמבקש לחלץ מידע מהנחקר ואם "זה לא הולך בטובות" עליו להתקשר לממונים או למי שאחראי על עניין זה ולבקש אישור להליכים ספציפיים.

תמונה זו לא תוארה בדיון ששמענו. הסנגור שאל אם העציר נחקר חקירת צורך. השאלה אמנם לא נענתה, אך גם לא נדחתה על ידי החוקר. גם השופט לא התכחש במפורש לשאלה.

 

דיאב מוצטפא דיאב נאסר- ת.ז. מס'  853090389  

מנוע מפגש.

רוני המרמן וטובה שיינטוך דיווחו על הארכת מעצרו ב-23.6.14, זו הייתה הארכת המעצר השמינית!!! ומעצרו הוארך אז ב-4 ימים. אם כך, הארכת המעצר שנכחנו בה היא הארכת המעצר התשיעית!! דיאב נידון בעבר הלא רחוק בתיק אחר, היה  במעצר ממושך, והוגש נגדו כתב אישום שבו הודה בתכנון חטיפת חייל. היום הוצא נגדו צו מניעת מפגש עם עו"ד.  הפעם מתרכזת  החקירה בחשד לעבירות נוספות שמפורטות בתיק הסודי על שולחנו של השופט. עפיף עווידה שגבה

את האימרה המשטרתית, זאת שנמסרת אחרי או במשך החקירות, ביקש  מהשופט לאשר מעצר עד תום ההליכים. דיאב נאסר חשוד בתכנון חטיפה, פעילות צבאית ואחזקת אמצעי לחימה בגדה.

לשאלת הסנגור, במה הוא חשוד, ענה עווידה בקלישאה הנהוגה: פעילות ביטחונית שמסכנת את ביטחון האזור,

ופעילות צבאית.

-כמה פעמים הוא נחקר?

-פעמיים. (אולי פעמיים מאז הארכת המעצר הקודמת)

-יש בכוונתכם לחקור חקירת צורך?

-אני לא יודע. זה לא מופיע ברשימות.

 

עבד אלכרים סעדי אחמד קוואסמה- ת.ז. 921511853

מנוע מפגש.

חגית דיווחה גם עליו בדוח שלה ממגרש הרוסים ב-23.6.14.

משפחת קוואסמה היא משפחה גדולה וידועה בחברון. העציר שהה בעבר במעצר מינהלי 30 חודש. אז הוא נחשד שקיבל מאחד מאנשי הרשות הפלסטינית אינפורמציה על פעילות צבאית, נשק ואמל"ח. הפעם הוא נעצר ב-22.6.14 ונחקר, לדבריו, על חשדות ישנים ולא על חברות ופעילות (בחמאס). הוא גר בשכונה שבה גרו החשודים ברצח הנערים הישראליים, ויתכן שמעצרו וחקירתו קשורים לחשדות אלו.

במהלך הדיון למדנו שכחלק מן החקירה נחקרים העצירים בפוליגרף ועל כך שאל הסנגור:

יש חשדות חדשים?

הו, כן!! החשדות החדשים הם הפעלת אמהות (???), פעילות צבאית, פעילות ומתן שירות לחמאס ופעילות עדכנית.

מה זה הפעלת אמהות?

על זה ענה לנו השופט שמשתמשים באמהות כדי להעביר כסף מירדן, ועוד הוסיף ואמר: "לא יותר טוב היה במקום זה לקחת את האמא לטיול"? בדבריו אלה הייתה ביקורת שאננה על יחסיהם של הפלסטינים לאמהותיהם – מנצלים אותן לפעולות מסוכנות ולא חוקיות במקום לשמח אותן בטיולים  והנאות. על כך היו לי מחשבות רבות, למשל על אתרי הטיולים הפתוחים בפניהן ועל הבילויים האפשריים וגם על נשים במאבקי שחרור לאומי. איננו יודעות אם מדובר במקרה יחיד של אמא שנחשדה בהעברת כספים, או בכמה מקרים.

בחקירתו  אמר עבד אלכרים קוואסמה שאין לו קשר ארגוני עם החמאס. כמה משכניו חברים בחמאס.

האם הוא משתף פעולה עם החקירה? (שפרושו האם הוא עונה את התשובות לשביעות רצון החוקרים)

הוא מסר גירסה משטרתית (לא ברור מהתשובה אם הוא משתף פעולה עם חוקריו או לא, ורק השופט המעיין בדוח הסודי יודע אם בכלל ועד כמה).

-האם עומת עם עצירים אחרים?

-בדוח הסודי.

 

עות'מאן מוחמד עבד אל קאדר קוואסמה- ת.ז. 941627689

מנוע מפגש. נעצר ב-19.6.14. מעצרו הוארך ב-23.6.14, והיום הוא היום האחרון למניעת המפגש.

גם הוא נבדק בפוליגרף והחוקר מבקש 12 יום לצרכי החקירה. בימים האחרונים לא נחקר ועל כך שאל הסניגור:

-למה לא נחקר בימים האחרונים?

-בדוח הסודי

-על מה הוא נחקר?

-על החטיפה והרצח (של שלושת הנערים הישראליים)

-מה הקשר שלו למעשה?

-בדוח הסודי.

-האם יש איזו שהיא אינדיקציה לקשר עם הדבר הזה?

-בדוח הסודי.

-כמה פעמים הוא נחקר?

 

על כך ענה השופט בעצמו. הוא עלעל ועיין בתיק ואמר: בערך 10 פעמים (בתוך 4 או 5 ימים) ואחר מסר את החלטתו: עיינתי בדוח הסודי, במועדי החקירות של החשוד ובדוחות הסודיים. קיים חשד סביר הקושר אותו לפעילות צבאית

בכל האזור.

החלטה: הארכת מעצר ב-8 ימים נוספים עד ה-10.7.14.

המעצר הנוכחי, כמו שכתבנו כבר, קשור לחקירת החטיפה והרצח של שלושת הנערים הישראליים וגם הוא, לדברי הסנגור, גר באותה שכונה שבה גרו, לפי החשד, הרוצחים, ולכן נעצר ונחקר.

 

עבד אל כרים מוחמד סלימאן רשיד אבו רמוז- ת.ז. 938398229

מנוע מפגש. הוא חשוד בפעילות צבאית ומתן שירות להתאחדות בלתי מותרת. במהלך השאלות השגרתיות ששאל

עו"ד פיראס את החוקר, פגשנו את הלחץ הפיזי המתון בתחפושתו המעודכנת - חקירת צורך.

 

עו"ד פיראס שאל:

-בצעתם כבר את כל פעולות החקירה?

-כן.

-האם הוא מודה?

-בדוח הסודי.

-האם הוא נחקר בשב"כ?

-יותר מחמש פעמים.

-זה אומר שאין חשדות נוספים מעבר לגירסה הראשונה?

-לא. זה לא אומר כלום.

-החשוד טען שעבר חקירת צורך והחוקרים הרביצו לו בחקירה הראשונה. נכון?

על שאלה זו לא הייתה תשובה. לדברי הסנגור, העציר הזה וגם העצירים האחרים טוענים שהרביצו להם בחקירה.

אנו, כמשקיפות, תהינו: מה המשמעות של "הרביצו להם?" איך? כמה? מתי? כמה מענים היו שם?

 

מוחמד פואד נופל עדוין- ת.ז. מס. 850865304  

מנוע מפגש.

זו הפעם השנייה שהוא מובא בפני שופט. חגית שלונסקי ורוני המרמן דיווחו ב-23.6.14 שהוא הובא להארכת מעצרו עם עוד שני עצירים, וגם אז הוא היה מנוע מפגש. נחקר לאחרונה ב-30.6.14, נחקר גם בפוליגרף ויש, לדברי החוקר, התקדמות גדולה בחקירה. הוא מואשם בחברות בחולייה צבאית, החזקת אקדחים ורובים והכנסת כספים לאזור.

 

מחמוד יוסף אחמד אבו דאוד- ת.ז. מס. 850325788 

מנוע מפגש.

מחמוד הובא לבית המעצר מהכלא שבו הוא עציר מינהלי ושבת רעב במשך 60 יום. זקוק לטיפול רפואי כל הזמן. הוא חשוד בתכנון פעילות נגד ביטחון האזור.

הסנגור שאל:

-תכנון בלבד?

-בדוח הסודי.

-פעילות צבאית או ביטחונית?

-שתיהן (והרי הוא נמצא במעצר מינהלי)

-כמה פעמים נחקר? הוא נחקר חקירת רצף?

-חמש פעמים ומתוכננות 15 פעולות חקירה נוספות.

-הוא נחקר על פעילות בתוך כתלי הכלא?

-בדוח הסודי.

-יש מעורבים נוספים?

-בדוח הסודי.

-עצרתם אותו על סמך חומר מודיעיני או על סמך חומר ראיות?

-על סמך חומר שמפורט בדוח הסודי.

 

עורך הדין מבקש לקצר את המאסר ל -5 ימים. השופט מאשר הארכת המעצר ל 15 יום.

 

 

מוסא מג'די מוסא חטיב- ת.ז. מס. 850839119

מנוע מפגש

 

שוכרי מחמוד מוחמד חוואג'ה- ת.ז. מס' 953120375

מנוע מפגש

זו הארכה שנייה. בדיון בעניינו של שוכרי חוואג'ה פגשנו עוד אחד ממונחי מכבסת המלים: חקירת רצף.

חוואג'ה הוא עציר מינהלי והובא מן הכלא. מאז שהובא לחקירה הוא נחקר 36 פעמים (אך איננו יודעות בתוך כמה ימים). על כך אמר העו"ד שלעציר יש קשיים רפואיים והוא מבקש מגורמי החקירה להתייחס לעניין זה. תנאי המעצר שלו קשים ולא ראויים. הוא נחקר חקירה קשה, חקירת רצף. השופט אמר: לא, לא חקירת רצף, ובעודו מעלעל בגיליונות הדוח הסודי דיווח בנחת שהנה, פה קיבל הנחקר הפסקה של שעה וחצי, וגם פה הייתה לו הפסקה של חצי שעה וכו', וככה

36 פעמים. 

כפי הנראה חקירת רצף היא עוד שם מכובס למניעת שינה. אחר כך היו השאלות הרגילות:

-האם הוא נחקר חקירת צורך? (כלומר, בנוסף לחקירת הרצף גם היכו אותו?)

-בדוח הסודי.

-האם עומת עם אחרים?

-בדוח הסודי.

-משתף פעולה עם חוקריו?

-אינני יודע לענות על כך.

-יש חשדות בקשר לחטיפה?

-בדוח הסודי.