ארתאח (שער אפרים), חבלה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
עידית מ., ורדה צ (מדווחת)
09/08/2015
|
בוקר

4:55 כשהגענו – היה כבר קהל רב בחוץ, ובצד גדר ההפרדה – בדיוק פתחו הקרוסלות לאחר הפסקה. הקרוסלות היו פתוחות לדקה ונסגרו שוב לכ-5 דקות. הקהל חיכה בסבלנות ומבלי להדחק.

5:05 צד ישראל. עוד חלק מגדר הפח שהסתירה את בניין המסחר הוסרה. גם השרשרת שנעלה את הפשפש הצדדי נעלמה. ליד קרוסלת היציאה אין לחץ. שני אנשים שבחרנו לבדוק זמן שהייה במתקן, יצאו בסמיכות לאור – 16-17 דקות.

5:25 שוב צד גדר ההפרדה, בהגיענו נפתחו הקרוסלות, הכניסה נראית מסודרת. שוב בחרנו שניים למדידת זמן שהייה.

5:30 בצד הכניסה לישראל, לחץ יוצאים חזק, נפתח הפשפש הצדדי להקלת הלחץ. אשה שעקבנו אחריה, יצאה לאחר כ 10 דקות, הגבר – לאחר כרבע שעה. 
היה מי שהתלוננן על דוחק בתוך המתקן. אבל אחר אמר: הלוואי וימשיך כך...

5:45 עזבנו לחבלה.

הגיענו ב 6:15.  באותו זמן הגיע גם הרכב הצבאיי לפתיחת השערים. התארגנות היתה מהירה ויעילה, וב 6:23 נכנסה החמישיה הראשונה לחדר המחשבים, ויצאה ממנו ב-6:26. הכניסה נמשכה כסדרה.

6:30 עזבנו.