מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
15/12/2014
|
Morning

השופט: סא"ל מנחם ליברמן

הסנגורים: לואאי עוקה, פיראס סבאח

חוקר המשטרה: סלימאן עאמר

 

שני עצורים מובאים להארכת מעצר. אחד מנוע מפגש עם עורך דין. המניעה היא מהרגע שנעצר.

 

מחמוד זהראן אבראהי זהראן, ת"ז 8601191345

חוקר המשטרה מבקש הארכת מעצר של 15 יום למטרת המשך החקירה.

החשדות נגדו הם פעילות נגד ביטחון האזור .

הוא נעצר לפני 4 ימים.

 

דיון בין הסנגור לחוקר המשטרה:

האם הפעילות ארגונית?

ת. עוד לא יודעים.

ש. פעילות צבאית?

ת. בדוח סודי.

ש. הוא נחקר על יידוי אבנים; האם יש חשדות נוספים?

ת. נחקר פרונטלית על ידי השב"כ. פירוט החקירה בדוח הסודי.

ש. האם הוא משתף פעולה?

ת. אצלי הוא עוד לא נחקר, בשב"כ  – אני לא יודע.

 

(השופט ליברמן מתרגז על החוקר ואומר לו שהוא אמור לקרוא את החומר ולבוא מוכן לדיון. הערות דומות השופט משמיע שוב ושוב.)

 

ש. האם יש מעורבים נוספים?

ת. מופיע בדוח הסודי.

 

סיכום הסנגור: "אני מתנגד לבקשה של 15 ימים נוספים".

זו ההארכה הראשונה של החשוד. הוא נחקר פעמיים על ידי השב"כ. נאמר לו שהוא חשוד ביידוי אבנים ולא נחקר על חשדות אחרים.

עייש (מפעילו) נמצא בחקירה זה זמן רב. בחקירתו מסר את שמו של העצור. לא ברור לסנגורו למה זקוקים ל-15 יום כדי לקבל הודאה של המשיב בחשדות שעליהן יש בידי השב"כ מספיק חומר. לכן הסנגור מבקש לא להיעתר לבקשה של הוספת 15 ימי חקירה.

 

סיכום השופט: נעצר לפני 4 ימים. מאז הוא נחקר. מן החומר הסודי שהוגש לו לומד השופט שקיים חשד סביר כי החשוד מעורב בפעילות המסכנת את האזור. הדוחות מאשרים באופן מובהק את החשד של יידוי אבנים, אך מהחקירה עולים חשדות נוספים. יש עילה למעצר –  מסוכנות.

לשם איזון בין צורכי חקירה וזכויות החשוד, השופט ליברמן מאריך את מעצרו ב-11 ימים נוספים.

 

מג'ד בלאל מוחמד אשתיה, ת"ז 402105084

החלק הראשון של הדיון שבו היינו נוכחות, הוא ללא נוכחות העצור.

החוקר מבקש בשמם של גורמי החקירה 15 ימים נוספים.

העצור מנוע ממפגש עם עורך דין.

החשדות נגדו הם: פעילות נגד ביטחון האזור.

החשדות הם מהתקופה האחרונה, טוען החוקר, חשדות עדכניים.

 

שאלת הסנגור: האם מדובר בתכנון לבצע או בפעולות שבוצעו?

ת.  בדוח הסודי.

ש.  כמה פעמים נחקר?

ת   פעמיים, על ידי השב"כ.

ש:  האם אלה היו חקירות ברצף?

ת.  בפעמים שנחקר (12.12 ו- 14.12) משך החקירה היה מ-10 בבוקר עד 7 בערב.

לא הוזכרו הפסקות .

 

סיכום הסנגור: מתנגד לבקשת המשטרה. מבקש לקצר את זמן החקירה. מדובר על עצור שהוא מנוע מרגע מעצרו.

הוציאו אותנו מחדר ההארכות המעצר, יחד עם הסנגורים, ואז הוכנס העצור.

עזבנו את המתקן.