מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
04/05/2015
|
בוקר

שופט: סא"ל מנחם ליברמן

חוקר המשטרה: רביע סוטרי

 

סנגורים: פיראס סבאח, ג'אד קדמני

 

שלושה תיקים לדיון. שניים של בני משפחת בזאר שהם בני דודים. כנראה הופללו מספר לא קטן בידי בני כפרם בהשתייכות לחמאס.

 

נור אללדין שפיק צאלח בזאר - ת.ז. 401472311

 

הוא מיוצג על ידי עו"ד פיראס סבאח, ועו"ד ג'אד קדמני.

החוקר המשטרתי מבקש 8 ימי חקירה נוספים.

סבאח שואל מספר שאלות מתבקשות כמו: האם יש התקדמות בחקירת החשוד?

הוא מתנגד להארכת המעצר. זו הארכה שלישית בעניינו של החשוד שנחקר בחשד של השתייכות לארגון עוין.

גורמי החקירה מבקשים שיודה בחשדות, וימסור שמות של אנשים שהוא לא מכיר.

עוה"ד סבאח מסביר שכל מה שהחשוד יודע, הוא כבר מסר.

"חברי" -  אומר הסנגור, כאשר הוא פונה לחוקר - אומר שצריך עוד לבדוק דברים. גורמי החקירה, טוען הסנגור, חייבים לגמור את החקירה ולהוכיח שיש חומר נגדו ואז להעביר את התיק לתביעה, או לשחרר את החשוד.

 

החלטת שופט: בתאריך 27.4.15 הוארך מעצרו של החשוד. חוקר המשטרה אמר בהארכת המעצר הקודמת שאם אין התקדמות משמעותית בתיק, הוא יועבר לתביעה הצבאית להכנת כתב אישום. היום העצור הובא לפניי, והמשטרה מבקשת עוד 8 ימי חקירה .

ליברמן טוען שמעיון בדוח הסודי שהוגש לו על ידי המשטרה לא ראה שום התקדמות מהארכה האחרונה. החשדות כנגד החשוד מחייבים בירור, אך הם לא כל כך חמורים לדעתו. השופט מחליט לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים על מנת להבטיח את התייצבותו לכשיידרש להופיע בביהמ"ש.

כתנאי לשחרורו מתבקש החשוד ו/ או משפחתו להפקיד 5000 ₪ כערבות להתייצבותו בפני שופט לפי צורך. במידה והחשוד לא יוכל לגייס סכום זה, יובא בפני שופט ב 7.5.15.

 

על מנת לאפשר לגורמי החקירה להגיש ערעור על החלטת השופט, יהיה עיכוב של ביצוע ההחלטה ל 48 שעות.

(מתברר לנו שבמהלך 48 שעות אלה מאפשרות התקנות גם להגיש נגדו כתב אישום ולדחות את החלטת השופט!! ט.ש.)

 

מוהנד ופיק צלאח בזאר - ת.ז. 854605094

מייצגים אותו עו"ד פיראס סבאח ועו"ד ג'אד קדמני.

החלטתו של השופט ליברמן בעניינו של מוהנד, זהה להחלטתו בעניינו של  בן דודו נור אללדין : שחרור בתנאים מגבילים של הפקדת ערבות בסך 5000 ₪ .

 

אחמד מוחמד עבוד סרור ת.ז. 855025862

תושב נעלין.

מייצגים אותו עו"ד קדמני ועו"ד מאמון חשים (שלא נכח באולם).

החוקר מבקש הארכת מעצר ל 4 ימים.

הסנגור מתנגד. הוא טוען שהחוקר אמר בדיון הקודם שתיקו של החשוד יועבר לתביעה.

הסנגור מציין שבזמן החקירה נאמר לעצור "אם לא תמסור דברים, תישאר בתנאי המעצר הנוכחיים" .תנאי המעצר הקשים גורמים למשיב למסור דברים כדי "לברוח" מהמעצר.

 

החלטת השופט: היום מבקש גורם החקירה הארכה של 4 ימים נוספים כי חלה התפתחות בחקירה. אבל - טוען השופט - בדוח החסוי שנמסר לו (לשופט) אין שום התפתחות שלא הייתה צפויה ביום ג'-ד' בשבוע הקודם.

התברר שאין כל התפתחות בלתי צפויה. מאז יום ד' לא התקיימה שום חקירה לא על ידי המשטרה ולא על ידי השב"כ. לכן כבוד השופט לא רואה שום הצדקה להורות על המשך החקירה. כבר לא חוקרים אותו .

משטרת ישראל מייצגת את כלל גורמי החקירה, היא הצהירה בהארכה הקודמת שהתיק יועבר לתביעה אם לא תהיה התפתחות בלתי צפויה. הוא מצפה מהמשטרה שתעמוד מאחורי הצהרותיה למעט מקרה נדיר. כבר 5 ימים שיכלו להעביר את התיק לתביעה.

החשוד מודה בעברות חמורות, ומוצדק להגיש את התיק לתביעה, אך לא מוצדק להמשיך בחקירתו.

השופט ליברמן נותן 48 שעות בלבד להעברת התיק לתביעה.