בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
אלישבע א', קרין ל', יונה א' (רשמה), אורחים: מרים וג'ראר
12/11/2007
|
אחה"צ

בית איבא 1500
באזור המחסום תנופת הבניה ממשיכה. גדר גבוהה חוצצת בין הדרך להולכי רגל וכביש המכוניות. אי תנועה מפריד בין שני מסלולי הנסיעה וחייל צובע את השוליים בפסי שחור לבן. זוג קרוסלותinfo-icon הועבר והותקן במסלול הכניסה לשכם אבל בינתיים  הולכי הרגל הנכנסים לשכם עוברים מהצד. חייל בודק תעודות של כל הנכנסים. מפעם לפעם הוא מעביר נשים ומבוגרים ללא בדיקה. גם אותנו הוא מברך לשלום בערבית ושואל לשלומנו. במכלאה מעוכב אחד. אנחנו מתקרבות למחסום ומפקד המחסום, קצין בדרגת סג"מ נגש ומבקש שלא נפריע  ושנזוז 20 מטר אחורה. בעוד אנחנו מסבירות לו שאנחנו מתכוונות לעמוד במקום שנוכל לראות מה קורה במחסום בא לעזרתו חייל מחיל ההנדסה ומיד מאיים לקרא למשטרה. לטענתו האזור שאנחנו עומדות בו  הוא שטח בניה בפיקוחו ולאיש אסור לעמוד בו.  חסכנו ויכוחים ומצאנו מקום אחר לעמוד בו.חלק מהחיילים בהנחייתו של החייל במגדל הפיקוח היו עסוקים באיתור צעירים שניסו לעבור בשדות ולא דרך המחסום. מפעם לפעם יצאו שני חיילים בעקבות צעירים אלו והביאו אותם למכלאה. 

15:30 במכלאה יושבים כבר שישה מעוכביםinfo-icon. טאריק המת"ק מבטיח לדאוג לשחרר אותם.
 

15:40 משאית מלאה בפסולת מתכת מנסה להיכנס לשכם. החיילים מזיזים אותה לצד הדרך. הנהג והנוסע לידו יורדים ומתבקשים לפרוק את כל הסחורה. קרין עוכבת אחר הנעשה. החייל נרגש. בתוך הפסולת נמצאו שני תרמילי כדורים. הדבר מצריך התייעצות עם מפקד המחסום וזה מתייעץ בטלפון עם הממונים עליו. הנהג והנוסע נשלחים למכלאה והמתק אומר לנו שהם נבדקים. לדבריו המקרה הועבר לידיעת השב"ק ויצא מכלל שליטת החיילים במחסום.
 
אחד החיילים מבקש לשוחח איתנו. לאחר כמה משפטים הוא ננזף ע"י מפקד המחסום  ונקרא לסדר. שני חיילים עומדים ליד שולחן ובודקים תיקים ושקיות של היוצאים משכם. הערה של אחד המעוכבים גוררת תגובה של החייל שמתקרב למכלאה אבל נעצר ע"י חבריו, מעיף מבט לעברינו וחוזר למקומו. הפעם אולי מנענו בנוכחותנו עימות מיותר.

 16:45 המחסום בצומת ג'ית ריק מחיילים. בהמשך על הגבעה מול קדומים טנדר לבן חונה ליד הבית ולמורדות הגבעה שלט שמודיע על הישוב "שבות עמי" בדרך לחומש. 

בפניה לעזון עומדים ארבעה חיילים. הבטונדות מפוזרות לרוחב הכביש וחוסמות את הכניסה לכפר.