באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.1.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רותי ת', נטע ג' (מדווחת)
21/01/2008
|
בוקר
06:00-10:10
06:00 מחסום עאנין
השערים פתוחים, אנשים יוצאים בקצב איטי. אומרים לנו שיש עוד רבים שממתינים ואכן אנו שומעות את המולתם. חייל וקצין בודקים ליד השער המרוחק, בצד עאנין, פנסי מצחייה על ראשם. אנחנו מתקרבות והחיילים מבקשים שנעבור לשער שבצד מרחב התפרinfo-icon ומוסיפים שאח''כ גם הבדיקה תעבור לשם. בין העוברים כמה משפחות עם ילדיהן המטופחים, יש חופשה בבתי הספר.
06:30 עשרות הממתינים מוכנסים אל בין השערים של המחסום. השער שבצד עאנין ננעל והם ממתינים בינו לבין השער האמצעי. החיילים עוברים ליד השער הדרומי (מרחב התפר). אנחנו מחליטות להמתין עד שיעברו כולם, אין לימודים ואין צורך להקדים להגיע למחסום שקד-טורה לצפות במעבר התלמידים.
07:20 עשרות אנשים עדיין ממתינים למעבר, המעבר איטי, כל שקית נבדקת על האדמה. האנשים מאבדים את סבלנותם, מתחילים לריב, מתגודדים ליד השער האמצעי. החיילים מתקרבים אליהם בנשק שלוף, האנשים נסוגים לתחום שבין השערים.  
08:00 כ-20 איש עדיין ממתינים. אחד העוברים אומר לנו שהחיילים בסדר, אנשי עאנין לא בסדר, לא שומרים על התור. עצוב לשמוע כיצד האיש מַפנים את הכיבוש.
08:20 האחרונים עוברים, ביניהם משפחה עם ארבעה ילדים. קשה להבין מאין יש לילדים סבלנות להמתין זמן רב כל כך בקור העז.
החיילים נועלים את השער שבצד מרחב התפר, אומרים לנו שעברו 99 אנשים ושזה בערך מספר העוברים לאחרונה בכל שני וחמישי, ימי פתיחת המחסום. לשאלתנו מדוע אינם מבקשים צוות בדיקה נוסף, משיב הקצין שבד''כ מקבלים סיוע אך היום לא התאפשר. החיילים פותחים את השער לכיוון עאנין לשלושה אנשים שהתחרטו וביקשו לחזור לכפר.

08:30 מחסום שקד-טורה
אין כמעט עוברים בשעה זו. חייל אומר לנו שגם מוקדם יותר עברו רק מעטים. אדם עם חמור ועגלה מגיע מהבית הבודד שהגדר נתקה מהכפר טורה.

08:50 מחסום ריחן-ברטעה
תנועה מעטה בשעה זו. במגרש החנייה הפלסטיני מכוניות רבות, אך רק שני טנדרים עמוסים ממתינים לבדיקה. ידידנו הצעיר ו' מסביר זאת בכך שבגלל הקור אין ירקות. ארבעה טנדרים וארבע מכוניות פרטיות נבדקים בחצר ובאוהל שליד מחסום הרכב.
09:20 שני טנדרים נוספים הגיעו. אנחנו עוזבות.

09:45 מחסום באקה
ארגזי ירקות ממתינים בצל החומה שמישהו יקח אותם לדוכן המאולתר שבצד באקה המערבית [ישראל]. טנדר מביא לשער ארגזים נוספים. אינו מורשה להעביר ביצים. חייל אומר לו שאין מעבר ביצים ובשר במחסום זה. אדם עם חמור ועגלה עובר מהגדה ומעמיס את הירקות.
החייל, עולה מאוסטרליה, משרת בגדוד שריון, אומר שהוא אוהב את העבודה במחסום, מלמד את עצמו ערביתinfo-icon ואוהב לשוחח עם האנשים. אומר לנו שכ 150 איש ורק 3 מכוניות פלסטיניות מורשים לעבור במחסום זה.
אדם ללא היתר מגיע למחסום. החיילים מגדירים אותו כשב''ח ושולחים אותו לעבור לגדה במחסום ריחן-ברטעה.

10:10 אנחנו עוזבות. השב''ח נעלם מעינינו.