בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מקי ש. ונעה פ.- מדווחת
14/01/2008
|
אחה"צ

12:35 -ירדנו לכביש הגישה לכפרים בורקין ודיך, על מנת לוודא שהחסימה אכן הוסרה.  דיברנו עם בחור מבורקין שסיפר כי החסימה נפתחה ביום בואו של בוש לארץ. 

  12:45 אריאל- בשתי הטרמפיאדות לא ניצבים חיילים.  הן מלאות  במבקשי טרמפים.

 
12:50-  לבקשתה של תמי כ. ממשמרת הבוקר, יצרנו קשר עם מורד, מהכפר מרדא.  השער המערבי של הכפר, שהיה השער הראשי של הכפר, נחסם לפני כשמונה שנים למעבר כלי רכב, אך עדיין איפשר מעבר אנשים לאדמותיהם או לכביש הראשי,  נחסם ביום ראשון האחרון ע"י תלתליות, שאינן מאפשרות מעבר כלל.  מישהו קרע פתח צדדי בגדר, וכך עוברים אנשים.
לדברי מורד, יש הסכם עם הצבא לגבי פתיחת שער נוסף במרכז הגדר המקיפה את הכפר, על מנת לאפשר לחקלאים להגיע אל אדמותיהם, אך לא מכבדים אותו.
מאחר וזוהי פגיעה משמעותית בחיי האנשים בכפר, אנו מציעות לעקוב אחר ההתפתחות שם.

 
13:25- זעטרה-  מצפון- ממתינות 3 מכוניות.  אין מעוכביםinfo-icon בשטח המחסום ואנו ממשיכות מבלי  להתעכב.

 
13:30-  מול הכניסה לביתא ניצב ג'יפ משטרתי , שומר על מיכל מיםinfo-icon (?).

 
13:35- בית פוריק- שקט לחלוטין.  נהגי המוניות בחנייה העליונה אומרים- "היום מחסום טוב".  אחד מתלונן כי המחסום נפתח מאוחר וגרם עיכוב גדול בתנועה בבוקר.  התקשרנו למוקד ההומניטארי ובקשנו לוודא כי שעת פתיחת המחסום תהיה אחידה, ולא תאוחר מחמש ושלושים בבוקר.
בכניסה למחסום פגשנו את המת"ק ע', הולך במהירות עם בחורה צעירה ואחד החיילים, לקרוא למונית- הבחורה חולה.
הולכי רגל עוברים במהירות, ואף המכוניות המבקשות לצאת משכם נבדקות בקצב מהיר. אין עיכובים מיותרים.

 
14:15-  עוורתא- אמבולנס נכנס לשכם, ושניים ממתינים לצאת ממנה.  ספרנו חמש משאיות ממתינות לבדיקה ביציאה משכם.

 
14:25:  חווארה-  2 אנשים עם שתי עיזים גזוזות קרניים, אוחזים באוזניהן, ממתינים ליד הבודקה של כניסת הרכבים- לא יכולים לעבור דרך המעבר המיועד להולכי רגל בגלל העיזים.  החיילים מתלבטים, ולבסוף ר' המת"ק פותר את הבעיה- להעביר ומיד,  הרי אין להם דרך אחרת..
לשג' יש שאלה חשובה: אתם יודעים כמה שווה עז אחת? אחד החיילים- שחוטה או חיה?...

 
לשאלתנו: בחור אחד- "שעתיים אני ממתין כאן", בחור שיצא מיד אחריו : רבע שעה המתנה.

 
התור ההומינטרי שוקק חיים היום. ר' המת"ק נכנס לפעולה- ומיד התור מועבר במהירות.  ר' אומר, כי האוניברסיטאות חזרו לפעול, ולכן יש יותר אנשים במחסום היום.
 שני תורים בלבד. עד שאיתרנו את מפקד המחסום י', לברר את פשר העניין, כבר עבדו שלושה תורים. התברר כי אחד החיילים חש ברע, ועד שהחליפו אותו עברה כרבע שעה שהמעבר לא פעל. מגיעות שלוש כלבניות. אחת מהן נכנסת מיד לפעולה.
 מכונית פרטית נבדקת במשך למעלה מעשרים דקות- הכלבנית כמובן גם היא בתמונה.  יושביה עומדים במרחק מה מהרכב, אבל אינם נדרשים להסב פניהם בעת בדיקת הכלבה..

15:00- מונית מגיעה- נוסעיה מורדים ונשלחים לרכה השיקוף.  3 דלתות נפתחות והכלבה נכנסת לפעולה. 
כלבנית ועוד שלושה חיילם בודקים   חמש דקות – והמונית ממשיכה בדרכה. זמן בדיקה ממוצע לבדיקת מכוניות- 5-7 דקות.

 
יש מעוכב- אביו ניגש לר' המת"ק לברר את פשר העיכוב- מתברר כי לבחור יש תז' דומה מאוד לשל מבוקש, י', מפקד המחסום אומר- אני מעביר פרטים לחמ"ל ומשחרר אותו מיד. הבחור אכן שוחרר כעבור פחות מחמש דקות.

 
משמרת מקוצרת בשל בעיה אישית.

 
15:35- זעטרה- מכיוון שכם- ספרנו 40 מכוניות ממתינות למעבר. שני תורים עובדים, בדיקת תז' בלבד.
בתוך המחסום- אוטובוס מעוכב. לדברי הנהג- עוכב שם שעה.  אנחנו הספקנו לראות את קצה הבדיקה של הכלבנית, ואת האנשים מורשים לטפס בחזרה אל האוטובוס. 
 ממערב- ממתינות 13 מכניות.