א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.2.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
סוזן ל', יפעת ד' (מדווחת)
17/02/2008
|
אחה"צ

ג'וברה
מיעוט המכוניות במחסום גורם לנו להעלות את ההשערה, המתגלה כנכונה, על פיה מכוניות ישראליות עם אישורים אינן מורשות היום להיכנס לטול כארם.

*משיחה עם טרמפיסט עולה כי אישורי העבודה הנכספים, אותם יש לחדש כל שלושה חודשים, עולים למעביד כ- 1000 שקל בחודש אותם הוא מנכה משכרו של העובד המאושר.


שער הילדים - בחור צעיר ממתין ממול לעמדת החיילים. הוא מעוכב כיוון ששב מכיוון ישראל על אף כי אין לו אישור. לשאלתנו עונים החיילים כי הם מחכים לתשובה לגביו וזה 'ייקח כמה שזה ייקח, אפילו יומיים'.


14:30 א- ראס
יושביהן של חמש מכוניות מכיוון טולכרם ממתינים לבידוק. החייל דופק בחוזקה ברובהו על חביות ישנות הנישאות על גבי מכונית. כפי הנראה כוונתו לוודא כי אין בהן חומרים נפיצים. הכביש המתפתל מאחורי המחסום פגום עד כי המכוניות והמשאיות העוברות נאלצות לנסוע כשגלגל אחד על הכביש ושני בבור אדמה. יחס החיילים אל התושבים אדנותי. הם לא עונים על שאלות, הם לא מסבירים על מנת שיבינו, ההוראות נאמרות בחצי פה.
עוברת משאית על גבה פרות. לאחר שזו עוברת את המחסום, נשלח חייל לעצור אותה שוב. הוא מורה לנהג לעמוד בין הפרות ולקפוץ על רצפת המכונית.
שני בחורים צעירים מעוכביםinfo-icon חצי שעה בדרכם לכפר. אין סיבה הם אומרים, והחיילים אינם אומרים. כל הבחורים הצעירים נבדקים שבעתיים.

בשעה 14:48 אנו עוזבות.


15:01 שער הילדים: כעת ממתינים עם הבחור הצעיר אנשים נוספים אשר שבו מישראל. אני ניגשת לדבר שוב עם הבחור הצעיר, אבל הוא כבר אינו מדבר עם הפה. העיניים שלו בוערות.


13:10 ענאבתא
דבר בהתנהלות המחסום אינו מכין אותנו לסצינה לה נהיה עדות בהמשך. במחסום ארבעה חיילים. שלוש מכוניות ממתינות להיבדק מעברו האחד של המחסום, ושש מן עברו האחר. מכוניות ישראליות מוחזרות אחורה.

'יש סגרinfo-icon היום'

'אחורה!, תסתובבו תחזרו אחורה. לאן אתם הולכים?'

'אין ערבים ישראלים?' שואל החייל את יושבי המכוניות הפלסטיניות.

שניים מארבעת החיילים מתיישבים מאחורי סככה. עקב כך מופסק הבידוק מעברו האחד של המחסום. כעבור זמן מה אנו שואלות את האחראי מדוע זה כך. בתגובה הוא נפנה לבדוק את הכניסה, בזמן שהחייל השני בודק את היציאה.

15:15 ענאבתא
תוהו ובוהו. עשרות מכוניות בתור ארוך, המשתרע הרבה הרחק מעבר לראות העיניים. אנשים כועסים עומדים מחוץ למכוניות. שניים מן החיילים נמצאים בצומת שמוביל למחסום. הם מסרבים לומר לנו מדוע יש הפסקת חייםinfo-icon במחסום אלא רק "אירוע רגיש". מאוחר יותר יאמר לנו אחד מהם כי לפני שבאנו הוא ירה באוויר.

 אחד האנשים מוביל במכוניתו 5000 אפרוחים בקופסאות קרטון. אם ימתין כאן עוד שעה, הוא אומר, ימותו כולם.

איש מבוגר מספר לנו כיצד המון פלסטינים ישראלים נכלאו לפני שלושה ימים בטולכרם כיוון שחסמו  את היציאה ללא הודעה מוקדמת. 'שמנו להם שטיחים במסגד, זה היה המלון 5 כוכבים שלהם' הוא מגחך.

כ-25 דקות לאחר שהגענו מודיעה לנו תמי שבררה בינתיים, שהמחסום פתוח. אכן, באותם רגעים מתחילים להעביר מכוניות באיטיות רבה. התור נשאר ארוך מאוד, האווירה מתוחה.

עזבנו בשעה 16:00.


ישנה נוכחות רבה היום של כלי רכב צבאיים בכבישי פלסטין.

17:07 אנו מבחינות במתנחלים בבית הוורוד של שבות עמי. על הכביש - שלטים גזעניים מטעמם.


17:18 עזון חסומה בתלי עפר. ליד תל העפר נמצא ג'יפ צבאי וחייל משוחח עם פלסטיני.


17:23 קלקיליה
את המחסום מאיישים חיילי מילואים. זוהי הכניסה והיציאה היחידות מעיר שמוקפת כולה בחומות. החיילים נראים נינוחים, הפלסטינים פחות.