בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.3.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עדנה ל. יעל ב. (מדווחת)
23/03/2008
|
בוקר

 

 

7:30 - בכניסה לבייתא נוסף על קוביות הבטון גם שער ברזל.

7:45-  מחסום זעתרה

11 מכוניות ממערב.

70 מכוניות מכוון שכם.


8:00 -
מחסום בית-פוריכ

4 מכוניות.

מיעוט הולכי רגל.


8:10 - מחסום חווארה

 

כ- 20 ממתינים. 2 עמדות בידוק.

8:20 - הצטבר תור ממתינים נוסף - נפתחה עמדת בידוק שלישית.

ריבוי עוברים בכניסה לשכם, מצטבר תור גדול. נציג המת"ק ט. נוקט יוזמה ומאפשר לזרם האנשים הגדול לעבור בנתיב הרגלי שמנגד.

8:45 - נמסר לנציג המת"ק שאין מיםinfo-icon במיכל העומד לשרות האוכלוסיה. הוא מטלפן לחטיבה שידאגו לאספקת מים. לפי גרסאות שונות של אנשי המקום בין יום אחד ל- 3 ימים שאין מים בימי שרב אלה.

נהג שנסע על כביש "מדיסון" מעוכב.


10:00
-  מחסום זעתרה

20 מכוניות מצפון.

20 מכוניות ממערב.

מאחר ששתינו שכחנו את הטלפונים הניידים בבית וכך, בהעדר תקשורת ובאין ארועים מיוחדים במחסום - הקדמנו לעזוב.