מקרים חריגים/ עשבים שוטים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקרים חריגים/ עשבים שוטים

מעשים רגילים שמבצע צה"ל בשטחים דבר יום ביומו, הנחשפים בידי העיתונות, משקיפים זרים, חיילים שמצפונם נוקף אותם, או חברות מחסוםWatch . משנחשפו, הצבא מזדרז להתנער מהם ולהדגיש כי אלה מקרים חריגים/ עשבים שוטיםinfo-icon  יוצאי דופן, חריגים. אותם המקרים עצמם, שנחשפים על ידי פלסטינים, מוגדרים מייד כשקרים (ע"ע הם; צה"ל רואה בחומרהinfo-icon).