סגר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סגר

סגרinfo-icon - כתרinfo-icon נושם או מוגבר: השימוש הרשמי במלה נושם או מוגבר מכיר בעובדה שסגר רגיל חונק לחלוטין את האוכלוסייה המכותרת או הסגורה, ושבתנאים מסוימים ניתן להקל עליו או להגביר אותו. בפועל, כפי שאנו רואות במחסומים, אין מי שמבין בהבדל בין סגר נושם לסגר לא-נושם, לא החיילים ולא התושבים. השימוש בהגדרות שונות לאותו עינוי הוא תעתוע, גניבת דעת ואחיזת עיניים, בדרך כלל למטרות הסברה.