שטח צבאי סגור | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שטח צבאי סגור

הכרזת אזור המחסום כשטח צבאי סגור, ביוזמה מקומית של החיילים, כדי להרחיק את נשות מחסוםWatch . בה בעת, למרות היותו שטח צבאי סגור, נמשך בו מעבר הפלסטינים. לפי החוק עליהם להציג צו חתום של אלוף כולל מפה ותאריכים, וזה מסמך שאין ברשותם כמובן.