שב"חים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שב"חים

שוהים בלתי חוקיים, בעלי תעודות זהות פלסטיניות הנמצאים בישראל ללא היתר.  שב"חיםinfo-icon הם תוצר של המדיניות השרירותית של הענקת אישורי תנועה, ועצירה מוחלטת של תהליך איחוד משפחות. כאשר שב"ח נתפס הוא אמור לחתום על טופס בעברית: זהו שאלון אישי גדול בו פרטים רבים על השהייה בישראל, מעסיקים, מקומות לינה וכו'. בדף נפרד חותמים על התחייבות לא להיכנס לישראל ועל ערבות של אלפי שקלים. שב"ח שנתפס פעם נוספת – יכלא.  באבו-דיס שוטרי משמר הגבול מעלימים עין מכניסת בעלי ת"ז פלסטיניות לתחום ירושלים, אך מייד אורבים להם ותופסים אותם כשב"חים.