ג'ורה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'ורה

ג'ורהinfo-icon, בו­ר, בערבית. בור ביוב, בעברית. כך קוראים החיילים למכלאה שבה מוחזקים המעוכבים (ע"ע). זהו עוד ביטוי לבוז ולזלזול בבני אדם הנשלחים לחכות שם, שמתיימר להעניק גם תחושת כוח ועליונות. "תעוף לג'ורה ותחכה עד שאני ארשה לך לצאת משם".