מרחב התפר | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מרחב התפר

המושג מרחב התפרinfo-icon התכווץ מאוד בכביסה הצבאית והחוט שממנו תפרו אותו עשוי תיל או בטון בגובה 8 מטר וברוחב 100 מטר, ואין שום "מרחב" אלא הצרת צעדיהם וחייהם של הפלסטינים. הכוונה במושג זה למובלעות שנכלאו בין הקו הירוק ובין גדר ההפרדה (ע"ע) שנבנתה מזרחית לו. במובלעות מצויים יישובים ושטחים פלסטינים, שהופרדו על ידי הגדר מרצף השטחים והיישוב הפלסטיני בגדה.

בתוך מכשול ההפרדה נבנו מחסומים רבים שבפתיחתם, אמורים לאפשר לחקלאים לעבור אל שטחי האדמה שלהם בתוך מרחב התפר. בעלי האדמות גרים בגדה וזקוקים לאישור מיוחד (שלא תמיד ניתן, שלא תמיד מחודש בזמן) כדי לעבד את אדמותיהם או למסוק את זיתיהם. לעומתם, פלסטינים המתגוררים במרחב התפר זקוקים לאישורים מיוחדים כדי לצאת ולהיכנס מתוך ואל מקום מגוריהם (ע"ע שב"חיםinfo-icon בביתם שלהם). שגרת החיים היום-יומית מופרעת קשות.

חלק גדול מאד מהמחסומים שנבנו לאורך מכשול ההפרדה ( על אדמות פלסטיניות) אינם פעילים. המחסומים הפעילים נפתחים לפרקי זמן קצרים פעמיים ביום. החל מאפריל 2017 החלה הגבלה חריפה בחידוש ההיתרים למעבר לעיבוד חלקות האדמה הפרטיות. חממות רבות לא טופלו והנזקים לחקלאים הפלסטינים מרובים וקשים.קיימים מחסומים שהוגדרו כמחסומים עונתיים והם נפתחים לפלסטינים רק פעם בשנה. מספרם של אלה המוגדרים עונתיים גדל והולך.

יודע כל חקלאי שזו לא דרך לעבד אדמה. 

Seam-zone-chracteristcs_0.png