רשימה שחורה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

רשימה שחורה

זוהי הרשימה של מנועי השב"כ שאינם רשאים לקבל היתרי כניסה לישראל  מטעמי ביטחון ומטעמים אחרים. רבבות רבות של פלסטינים נמצאים בה, ורובם אינם יודעים על מה ולמה, ורק לעתים רחוקות יש ממנה מנגנון יציאה. במרוצת השנים היא יצאה מכלל שליטה, והפלסטינים מתרוצצים בין רשויות הכיבוש הלוך ושוב בניסיון נואש לברר את סיבת המניעה, אם ומתי תפוג, ולמי פונים כדי לשנות את רוע הגזירה. יש אפשרות לנסות לערער על המניעה, ואז יש סיכוי כלשהו להימחק מהרשימה. אלא שהליכי הערעור לא ממש מתפרסמים והדרישות והכללים משתנים חדשות לבקרים. נכון לסוף שנת 2014 עובדים, סוחרים ואנשים בני 60 ומעלה רשאים להגיש בקשות ערעור, אם כי הדרישות (המסמכים שיש להגיש) בנפות מסוימות הן קשות מאוד. לכל אדם אחר הרוצה להסיר את שמו מהרשימות השחורות של השב"כ אין כל זכות לערער! גם למשטרה יש רשימה שחורהinfo-icon של פלסטינים מנועי משטרה. הרשימה השחורה של מנועי משטרה גלויה על פי רוב אבל כמעט שלא ניתן לעקוב אחרי חישוב משך הזמן בו התושב מנוע; לפעמים עד 2099...

מאז 2005, עוסקים שני צוותים של מחסוםwatch בהכנת ערעורים על מניעת עובדים וסוחרים (מדובר בטופסולוגיה מסובכת מאוד לפלסטינים) מי שערעורו מסורב יכול להגיש עתירה משפטית. אחד ההיבטים החשובים ביותר בעבודת הצוותים של מחסוםwatch הוא מסירת מידע אמין ומהימן לפלסטינים המנועים על סוג המניעה שיש נגדם ועל הדרך הרשמית הפתוחה בפניהם לערער עליה. המנועים יכולים להיעזר בעורכי דין לקבלת מידע זה, אך הדבר כרוך בשכר טרחה גבוה שהוא מעל ליכולתם ולא פעם המידע שמתקבל אינו אמין ושלם.