שערים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שערים

גדר ההפרדה / מכשול ההפרדה, הוקמה ללא כל התחשבות בחיי האנשים החיים בכפרים שלאורכה וללא התחשבות לאופן הגישה לאדמות החקלאיות של הפלסטינים שנותרו בידיהם לאחר בנית הגדר.
הפתרון של מדינת ישראל היה התקנת "שעריםinfo-icon" רבים שהם בעצם מחסומים. במחסומים אלה עוברים תלמידים שהופרדו מבית ספרם, וחקלאים שהופרדו מאדמותיהם (ע"ע מרחב התפרinfo-icon). 
בפועל מפקח צה"ל על המעבר במחסום וקובע את שעות המעבר באילו ימים ובאיזו תדירות. תדירות הפתיחה והסגירה של המחסומים החקלאיים שונה בין ממחסום למחסום.

  • חלקם נפתחים מידי יום: פעמים או 3 ביום לפרקי זמן של 15 דקות עד 60 דקות.​
  • חלקם פתוחים 3 פעמים בשבוע לפרקי זמן כנ"ל
  • חלקם נפתחים רק בעונת המסיק מידי יום במשך מספר ימים בלבד. 

    מהמספר הרב של המחסומים שהוקמו בגדר רק חלק מהם פעיל ומשמש את החקלאים לעבוד באדמותיהם. בפועל על רבים מהם ללכת למחסום מרוחק, להמשיך לשטח האדמה שלהם ואח"כ לחזור לאותו מחסום מרוחק כדי לשוב לבתיהם.