משני צידי החומה גדל דור שלא יודע | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

משני צידי החומה גדל דור שלא יודע

רביעי, 13 מאי, 2015

שלום פיצי ויהודית,

ראשית תודה רבה על הסיור המרתק בשטחים, לטעמי אתן עושות עבודת קודש.
לצערי התאכזבתי במקצת מכך שגם אני שאינני צעיר, הייתי מבין הצעירים שיצאו לסיור. התרשמותי היא שאנחנו יוצרים (בעקבות החומה) דור צעיר של פלסטינים שמכירים את הציבור היהודי רק דרך המפגשים שלהם עם צה"ל והמתנחלים, ומצד שני דור שלם בצד שלנו של החומה, של נוער יחשראלי שאינו מכיר פלסטינים כלל.

מעבר להיכרות עם הצד האחר, הורדת מפלס החרדה והאפשרות לקשר, ישנה חשיבות מרובה בכך שהציבור יהיה מודע לנעשה מעבר לחומה. אני מניח פיצי שבתור מנהלת ודאי הוצאת סיורים לפולין. ביחס שלנו לשואה (באלף הבדלות) אנחנו זועמים על הציבור הגרמני שטען כי לא ידע על ההשמדה. אנחנו שואלים את עצמנו כיצד ייתכן שציבור כה נרחב לא ידע על הנעשה, על מכונת ההשמדה? התשובה היא פשוטה, הם פשוט לא רצו לדעת. מנגד (כאמור באלף הבדלות) החומה מאפשרת לציבור נרחב בישראל לומר כי אינו יודע מה נעשה בשטחים. לטעמי, כבן לעם שסבל מרדיפות בעוד העולם עומד מנגד, אסור לעמנו "לא לדעת". ייתכן כי יהיו האנשים שיטענו כי המחיר שהפלסטינים משלמים הוא מוצדק, אבל לפחות חובה עליהם לשמוע מה הוא לפני שהם שופטים.

שוב תודה על חשיפת מעט מהנעשה בפלנטה השכנה לנו.

שבת שלום,

אהוד פזי