פתח תקווה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פתח תקווה

עברית
Description: 

בית המשפט הצבאי בפתח תקווה נמצא בקומה השנייה בבניין המשטרה אשר בלב העיר. ממול למבנה זה נמצא מתקן חקירות של השב"כ ומתקן כליאה. בבית המשפט הצבאי דנים רק בהארכות מעצר של העצורים הנתונים בחקירה, לפני הגשת כתב אישום נגדם. בית המשפט הצבאי פועל לפי החוק החל בשטחים. הדיונים מתקיימים בימי רביעי. כיוון שבית משפט זה נמצא בתחום ישראל, בני משפחתם של העצורים ועורכי הדין שלהם (סנגורים) המתגוררים בשטחים לרוב אינם מורשים ואינם יכולים להגיע לדיונים.

Military Courts: