ירושלים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ירושלים

עברית
Description: 

בית המשפט הצבאי בירושלים, נמצא בתוך מבנה המשטרה במגרש הרוסים, ובו מתקיימים דיונים בהארכות מעצר לעצורים הנתונים בחקירת השב"כ. הטיפול בעצורים מתחלק בין מספר יחידות: יחידה אחת (נחשון), שמביאה אותם ממתקני הכליאה שבהם הם עצורים; אנשי שב"ס, שממונים עליהם במשך שהותם במקום, ושוטרים ממשטרת ירושלים, המשמשים כתובעים בדיונים. חלק מהעצורים המובאים לכאן מנועים מלהיפגש עם עורך הדין שלהם עוד מאז שנעצרו לראשונה כך שבדיון בעניינם לא נוכח סנגור. בית המשפט הצבאי פועל לפי החוק החל בשטחים. הדיונים מתקיימים בימי שני וחמישי. בני משפחה מעטים מצליחים לקבל אישור להיכנס מהגדה ולהגיע לדיונים בירושלים.