מחסום ג'למה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'למה

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מחסום ג'למה:
מצפון לג'נין; על הקו הירוק בין ישראל והגדה.
במקום פועל טרמינל משוכלל וכן מגרש גדול להעברת טובין בהיקף מסחרי גדול, בשיטת גב-אל-גב.
מכאן עוברים פלסטינים בעלי אישורים מתאימים לעבודה בישראל, לטיפולי בריאות, לביקורי אסירים ביטחוניים בבתי כלא ישראלים.
במהלך 2009 נפתח המחסום גם למעבר ערבים אזרחי ישראל אל הגדה. מחודש אוקטובר 2009 הם רשאים לעבור גם ברכבם הפרטי.

הצג את האלבום המלא