מחסום חמרה (בקעות) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום חמרה (בקעות)