בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 7.4.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מוריה פ', מיקי פ'(מדווחת)
07/04/2008
|
בוקר

 

 

הקיץ בפתח -  שום אירועים מיוחדים או מצמררים - רק מעוכב בצינוק בחווארה שילקח למעצר.

משווק תרופות שאינו רשאי להיכנס עם מכוניתו לשכם בהיותו מנוע בטחוני (ברגל אין בעיה שיכנס.למה? כובע!). ילדים בכתה ד' שיוצאים לטיול מבית פוריכ לשכם ולרגע החייל מעכבם כי אין להם תעודות זהות

והכיבוש הרגיל  על כל הגבלות התנועה ומחסומי פתע הניידים המחליפים את אלה שלכאורה הוסרו.


07:05
מרדא - השער הראשי פתוח .
 

זיתא ג'מעיןמחסום הבטונדות  החוסם את הכניסה לכפר וממנו  למכוניות חי ונושם.


07:15 זעתרה (צומת התנחלות תפוח
):

בדרך משכם תור ארוך של  מכוניות .

3 עמדות פתוחות והמכוניות  אמנם מועברות  בלי עיכובים מיותרים בד"כ 40 שניות למכונית ,

אך חיילי המילואים חדשים ועוד לומדים את המלאכה ולעתים מתעכבים יתר על המידה.

כך זה: הפלסטינים עוברים "טירונות" מדי 3 שבועות  - והיום יבלו עוד רבע שעה בדרך למחוז חפצם.

מוריה יורדת לספור את המכוניות לאורך הדרך  - 40 מכוניות 

מפקד המחסום ניגש אלינו  כשהיא חוזרת, לבקש אותה שלא תלך שוב  כי זה מסוכן .

גם חיילי משמר הגבול שם -אך החייל חביב לאלה הנבדקים על ידו , משחררם במהירות ומצהיר בפנינו : אני לא מתעלל , אני משתדל שיעברו מהר כי הם ממהרים לעבודה .


08:05 ביתא
- בכניסה לכפר ג'יפ צבאי בודק באופן אקראי  מכוניות הנכנסות לכפר .

מעכב מינייבוס ובו מורים. פעילות שגרתית שתגרום שיבוש במערכת הלימודים בביה"ס. אז מה?


 08:15 צומת בורין
(התנחלות יצהר) - אין מחסום
  

08:20 בית פוריכ - אנשים ומכוניות מועברים בלי כל עיכובים

08:30 שני אוטובוסים של תלמידים בדרך לטיול שנתי . הנהג ושלושת המלווים יורדים לדבר עם החיילים . אלה עולים ומציצים לתוך האוטובוס . מתעכבים מעט . החייל אומר לנהג שתהיה לו בעיה לאשר את העברת האוטובוסים  כי לילדים אין תעודות .???????

מוריה מעירה לחייל שאלה ילדים בכתות ד'-ה'.החייל מתעשת ומחליט להפעיל את שיקול הדעת הרציונלי ולא להיכנע לפחד שמטפטפים לו מדי יום והאוטובוסים מורשים לעבור. טיול נעים!?

08:40 עוורתא - 8 משאיות מכיוון שכם . עוברות ללא עיכובים .

איש המשווק תרופות  מטעם חברת נאסאל לבתי מרקחת בשכם  ולבתי חולים לא מורשה להיכנס עם מכונית החברה. אומר שעובר מדי יום ללא כל אישור והיום לא מאפשרים לו לעבור.

התקשרנו למוקד לבקש להעבירו. יותר מאוחר פגשנו את ט.  מהמת"ק המוסר שלאיש אין היתר כניסה. גם במוקד מדווחים שהוא מנוע בטחוני ולכן לא יוכל להכנס לשכם עיר המחוז במכונית  .

נתנו לאיש את פרטי הטלפון והצענו לו לנסות להסיר את המניעה הבטחונית .

09:05  אנשים עוברים בתור במהירות . כמעט ואין אנשים בתור .

מעוכב בתא הבידוק . מפקד המחסום שומר עליו  ומסרב לתת לנו לדבר אתו . במוקד הצבא בודקים ומוסרים יותר מאוחר שהנ"ל מבוקש  ויועבר למעצר כפי הנראה .

המפקד מבטיח לדאוג לצרכיו אם ירצה. גם ר.  מהמת"ק שהתברר שהוא שם, בדק ולדבריו המעוכב מטופל בסדר אך לא יכול היה לתת לנו את פרטיו.

לצערנו לא יכולנו אלא לקוות(כנראה תקוות שווא) שיתנו לו להתקשר למשפחתו ולהודיע לה על מעצרו.

בעל  מכונית התרופות מנסה את מזלו בחווארה . החייל מתעצבן עליו וגוער בו שכל יום הוא מנסה לעבור

גם המ"צ שמנסה לעזור ובודק שוב את התעודה משיב את אותה תשובה.

אם ירצה יוכל לחצות  ברגל דרך  הקרוסלה  עם התרופות על גבו  ללא כל עיכוב. 

אם כך -מהו הסיכון הביטחוני?- לאלוהי הכיבוש פתרונים !

נגד הביורוקרטיה ואי-הגיונה  ניתן אולי יהיה להלחם בבג"צ וגם אפשרות זאת כנראה בקרוב תעלם .

ר. המתקני"ק התגלה יותר מאוחר, אך אנו מניחות שגם הוא לא היה עוזר .

10:00 בורין/יצהר - ג'יפ צבאי - מחסום פתע , בודק בדיקה אקראית . לא נעצרנו כי מהרנו .


בביתא - הגיפ הצבאי עזב .


10:15 זעתרה
- 25 מכוניות בתור - חיילים חדשים כבר אמרנו ....תלאת כיבוש שגרתית !