מחסום בידו | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום בידו

להצגת כל הדוחות ממקום זה

שער סגור בגדר ההפרדה החוסם את הכביש המחבר את הכפר בידו ועוד שישה כפרים לירושלים. מתחתיו עוברת דרך "מרקם חיים" לפלסטינים בלבד המובילה את תושבי בידו והכפרים הסובבים למובלעת אל ג'יב ודרכה לכפר עקב וקלנדיה -  14 ק"מ של דרך משובשת. המחסום מנתק את כל מובלעת בידו והכפרים מירושלים ואזור ישראל.