בית פוריכ, זעתרה (תפוח), עורטא, יום א' 15.6.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
יעל ב. ודיצה י. – מדווחת.
15/06/2008
|
בוקר


 
7.25 זיתא: כרגיל, הדרך אטומה בקוביות בטון ושער ברזל.

7.45
זעתרה: 10 מכוניות ממערב.במחסום הצפוני – דרומי מחזור חדש של מילואי חיל-אויר. 3 מסלולי בידוק. 32 רכבים בתור.

8.15
בית פוריכ:
החניון ריק מרכבים. 3 מכוניות בהמתנה. מספרים לנו שהמשטרה הפלשתינאית הורידה 2000 מכוניות מבית פוריכ ובית דג'ן מהכביש ונפתחה תחנת מוניות בבית פוריכ, בתוך הכפר.

8.40
עוורטאאין משאיות בכניסה, 3 מכוניות ביציאה.החניון גדוש, שוקק חיים. תנועה ערה לשכם. יוצרת מידי פעם עיכוב בקרוסלה.3 מסלולי בידוק בקרוסלות. 40-50 איש בהמתנה. ע. המפקד, מספר לנו שמוקדם יותר היה עומס רב במחסום.9.35 אשה מבוגרת,בזרועותיה תינוק בן חודש, מחכה לבנה שבקרוסלה 10 ד' או יותר.9.38 הבן יצא
9.50 ניגש אלינו פלשתינאי תושב עוורטא בבקשת עזרה: ב-18.5.08 בערב נלקחה התעודת זיהוי שלו בשירת, ע"י חייל ממשמר הגבול. אמרו לו שיקבל את התעודה בנאלין. הלך לשם וחיכה עד אחת בלילה והתעודה לא נמצאה. מאז בא לשם כמה וכמה פעמים – לשוא, התעודה איננה. אנו פונות לת. מהמת"ק שנמצא במחסום והוא מסביר לפלשתינאי שעליו להוציא תעודה חדשה. לדאבוננו זה אמנם מה שעליו לעשות, מה שקשור,  פרט לריצות מכאן לשם, בהוצאה כספית לא קטנה.10.00 אנו עוזבות את המחסום.

 10.45בכניסה ליצהר האמר עם חיילים בתוכו, כשפניהם מופנות לכניסה להתנחלות.