בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 11.7.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
אורית ד., עפרה ט., נילי פ., מיכל ו. (מדווחת)
11/07/2008
|
בוקר


 

08:45 צומת זעתרה/תפוח 
שתי עמדות. 15 מכוניות עברו ללא עיכוב. 

09:00 בית פוריכ

כאשר הגענו  חסם המר את המחסום. שתי מכוניות חיכו משני צדי המחסום.
מפקד המחסום ביקש "שנכבד את ההסכמים" ושלא ניכנס לתחומי המחסום. אמרנו שלא ידוע לנו על הסכמים כאלה.
בתשובה לשאלתנו הוא אמר כי לא ידוע לו על הגבלות מיוחדות.

09:15 מחסום עווארטא

האזור היה ריק.

09:20 מחסום חווארה

התנועה הייתה דלילה מאוד, אפילו יחסית לימי שישי. לא היו בעיות מיוחדות.