בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.8.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מוריה, עמירה א. (מדווחת)
11/08/2008
|
בוקר


המחסומים התנהלו "בשקט וביעילות" אך מעצרים בתא הצינוק הקרויים בשם צהלי "עיכוב", הטרידו מאוד.

7:15  צומת זעתרה
17 מכוניות בתור יציאה משכם. אין עיכובים

7:30  בית פוריכ
המחסום פתוח, אין תורים. מכונית האמר מתצפתת  על מגרש החנייה  מהכביש מתחת למגדל הפיקוח. ההאמר נעלם לאחר רבע שעה.

8:10 עוורטא
8 משאיות מחכות בתור משכם. 2.5 דקות זמן בדיקה למכונית. אין תור בכניסה לשכם, אך לא נפתח עוד תור ליוצאים.

8:30 חווארה
• יוצא עצור מהצינוק. א.מ. טוען שכל יום מכניסים אותו לצינוק או בבית פוריכ או בחווארה. לא מבין למה. פרטים לבירור הועברו למיקי.

  • בצינוק המסורג ונעול נמצא עוד עצור משעה 8:00 בבוקר. מ.ב. לפי התחקיר של מוריה, יושב "על התנהגות". ההוא יישאר במעצר עד 11:00. למה? טוען שאמר לחברו "אנא אכבר" החייל אמר לו שעליו להיות בשקט ושם אותו בצינוק. לא יודע מה מספר הזהות שלו, התעודה נלקחה לבדיקה, וחייל אחר אמר לנו שנמצא כמבוקש... לקראת לכתנו אנו מבקשים לברר אצל המפקד וקצין הקישור הלא קומוניקטיבים על גורלו. "ישוחרר ב 11:00" מכאן המסקנה שמופעלת כאן סדנת חינוך להתנהגות צהלית.
  • 9:00 בודקים גופנית ויסודית צעיר הנושא תיק שחור הנראה כתיק צלומים. מכניסים אותו לתא הצינוק הצר כתוספת לההוא מ"ההתנהגות". שמו מ.ק. למה הוא נעצר בצינוק הנעול? - " הוא לא נעצר. הוא בעיכוב, הוא מבוקש" עונה לנו החייל. העיכוב הפך משפיל ודוחה. ה"צלם" משתחרר אחרי שעה, לאחר ביקור של המשטרה הכחולה ובדיקת התעודות.


• אשה  בשם פ. ג'. פונה אלי לעזרה. היא ממחנה בלטה. אחיה אסור בכלא שאטה. כל פעם שעוברת במחסום מעכבים אותה עד שעתיים. בפעם האחרונה גם הפשיטו אותה בחדר שם. שלש פעמים ביקשה לבקר את אחיה הכלוא, אך תמיד סורבה. (הפרטים נמסרו למיקי פ. לבירור).

  • 9:30 מגיעה משטרה כחולה. בודקים במחשב תעודות. צעיר נקרא לחייל לאחר שעבר את הבדיקה ונאמר לו לפנות לקישור ל"שיחה" .??????????
  • היוצאים משכם נבדקים כל העת ב 3 תורים, זמן המתנה בערך 15 דקות.
  • מדי פעם מגיעים קשישים וחולים ונכנסים ישר בתור המכוניות. החייל הבודק מכוניות מאפשר להם, אם אין עליו פיקוח, ומציע להקל ולהעלותם על מוניות ורכבים נכנסים.
  • קבוצה גדולה של צעירים צרפתיים מארגון לשחרור פלסטין יוצאת משכם ומתעניינת בפעילותנו. מלווים עם צעירות מחברון.

11:00  חווארה הכפר
מחסום נייד ליוצאים לכוון צומת זעתרה/תפוח. לא היו מכוניות מעוכבות.